Your Company
 
1.Verdenskrig Mellomkrigstiden 2.verdenskrig A 2.verdenskrig B 2.verdenskrig C Etterkrigstiden Org. Forskjel.
Home Historie 1 Historie 2 Historie 3 Religioner Kunstnere 1 Kunstnere 2 Kunst,bøker,film Forfattere Musikk Vitenskapsf. Daglig liv 1 Daglig liv 2 Gamle dager Startside

Et.c

 
 
 
 Image0072
 UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund)
 Dette er FN's barnefond.
 Organisasjonen arbeidet med nødhjelp, katastrofehjelp og utviklingshjelp over
 hele verden.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0073
 WHO  (World Health Organization)
 Verdens helseorganisasjon
 Organisasjonen har hovedkvarter i Genève i Sveits.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0075
 FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations)
 FNs organisasjon for ernæring og landbruk
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0074
 IAEA    Det internasjonale atomenergibyrået 
 
 
 
 TILBAKE