Your Company
 
1.Verdenskrig Mellomkrigstiden 2.verdenskrig A 2.verdenskrig B 2.verdenskrig C Etterkrigstiden Org. Forskjel.
Home Historie 1 Historie 2 Historie 3 Religioner Kunstnere 1 Kunstnere 2 Kunst,bøker,film Forfattere Musikk Vitenskapsf. Daglig liv 1 Daglig liv 2 Gamle dager Startside

Et.d

 
 
 
 Image0077
 Generalsekretær  Ban Ki-moon og USA's utenriksminister
 Condoleezza Rice
 Ban Ki-moon ble generalsekretær 1.januar 2007.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0002
 Ban Ki-moon
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0078
 FN's tidligere genralsekretær Kofi Annan
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0079
 FN's tidligere generalsekretærer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0035
 10.desember 1948  FNs generalforsamling vedtar Verdenserklæringen
 om menneskerettighetene.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0026
 24.mars Generalforsamlingen i FN valgte denne dagen til "Internasjonal
 rett til sannhet i forhold til grove brudd på menneskerettighetene og
 verdighet til ofrene".
 1980 Biskop Romero fra El Salvador ble drept på denne dagen fordi han
 forsvarte menneskerettighetene i landet sitt.
 
 
 21.mai Generalforsamlingen har utpekt dagen som Verdensdagen for kulturelt
 mangfold, dialog og utvikling.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0033
 15.september Generalforsamlingen har utpekt dagen som Den internasjonale
 dagen for demokrati.
 
 
 
 TILBAKE