Your Company
 
1.Verdenskrig Mellomkrigstiden 2.verdenskrig A 2.verdenskrig B 2.verdenskrig C Etterkrigstiden Org. Forskjel.
Home Historie 1 Historie 2 Historie 3 Religioner Kunstnere 1 Kunstnere 2 Kunst,bøker,film Forfattere Musikk Vitenskapsf. Daglig liv 1 Daglig liv 2 Gamle dager Startside

Et.f

 
 
 
 Image0316
 EU-landene 2008  I EU-landene bor det 493 millioner mennesker.
 Historie
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0086
 EU-kommisjonen i Brussel i Belgia
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0088
 EU-parlamentet i Strasbourg
 Mer
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0218
 EU's sentalbank ligger i Frankfurt i Tyskland.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0334
 EU's sentalbank i Frankfurt
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0084
 EU-flagget
 
 
 
 TILBAKE