Your Company
 
1.Verdenskrig Mellomkrigstiden 2.verdenskrig A 2.verdenskrig B 2.verdenskrig C Etterkrigstiden Org. Forskjel.
Home Historie 1 Historie 2 Historie 3 Religioner Kunstnere 1 Kunstnere 2 Kunst,bøker,film Forfattere Musikk Vitenskapsf. Daglig liv 1 Daglig liv 2 Gamle dager Startside

Etf.a

 
 
 
 Image0391
 1951 Den europeiske kull- og stålunionen
 De landene som var med var Tyskland,Frankrike, Italia
 og Be,Ne,Lux-landene.
 Den hadde som formål å forene Vest-Europa under "den kalde krigen".
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0317
 1951 Den europeiske kull og stålunionen
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Image0320
 1951 Den europeiske kull og stålunionen
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0321
 1957 Romatraktaten underskrives
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0322
 1992 da Maastricht-traktaten ble underskrevet
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0392
 2008
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0324
 2008
 
 
 
 TILBAKE