Your Company
 
1.Verdenskrig Mellomkrigstiden 2.verdenskrig A 2.verdenskrig B 2.verdenskrig C Etterkrigstiden Org. Forskjel.
Home Historie 1 Historie 2 Historie 3 Religioner Kunstnere 1 Kunstnere 2 Kunst,bøker,film Forfattere Musikk Vitenskapsf. Daglig liv 1 Daglig liv 2 Gamle dager Startside

Ette.a

 
 
 
 Image0244
 Cuba-krisen var et resultat av at Sovjetunionen hadde utplassert
 atomraketter på Cuba i 1962.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0016
 Rekonoseringsbildet til en U-2 viser sovjetiske atomraketter, transportutstyr
 og telt med drivstoff og for vedlikehold.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0102
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0026
 1962 Den sovjetiske raketten R-12 ble utplassert på Cuba.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Image0028
 1962 Det amerikanske U-2 spionflyet tok bilde av raketten.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0217
 Et amerikansk fly flyr over et sovjettisk skip under krisen.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0018
 Kartet viser plasseringen av amerikanske og sovjetiske skip på
 høyden av krisen.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0104
 Fidel Castro var leder på Cuba.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Bild:LocationCuba.svg
 Cuba ligger i nærheten av USA.
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0103
 USA's president,John F.Kennedy fikke fotografisk bevis på at det var utplassert
 atomraketter på Cuba,og bestemte seg for å stanse oppbyggingen.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0020
 John F.Kennedy og forsvarsminister McNamara diskuterer krisen.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0218
 25 oktober 1962 Adlai Stevenson viser fotografier av raketter på Cuba i FN.
 
 
 Image0525
 29 oktober 1962  John F.Kennedy i et regjeringsmøte om Kubakrisen i Det hvite hus
 President Kennedy, Robert McNamara og Dean Rusk er til stede.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0219
 1961-1969 David Dean Rusk (1909-1994) var amerikansk utenriksminister.

 Han var utenriksminister under presidentene John F. Kennedy og Lyndon B. Johnson.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0105
 Den russiske lederen Chruschtschow måtte stanse utplasseringen.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0022
 1963 John F.Kennedy og den sovjetiske utenriksministeren Andrej Gromyko
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0024
 Et av de amerikanske Lockheed U-2 rekognoseringsflyene ble skutt ned over Cuba.
 Nå er den ene motoren utstilt på "Museum of the Revolution" i Havana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0089
 1962 FNs tredje generalsekretær, U Thant, deltok i forhandlingene under Cubakrisen.
 
 
 
 TILBAKE