Your Company
 
1.Verdenskrig Mellomkrigstiden 2.verdenskrig A 2.verdenskrig B 2.verdenskrig C Etterkrigstiden Org. Forskjel.
Home Historie 1 Historie 2 Historie 3 Religioner Kunstnere 1 Kunstnere 2 Kunst,bøker,film Forfattere Musikk Vitenskapsf. Daglig liv 1 Daglig liv 2 Gamle dager Startside

Ette.aa

 
 
 
 Image0013
 1945  Jalta-konferansen  Roosevelt , Churchill og Stalin  besluttet at verden
 skulle deles opp i østlige og vestlige  soner med hver sin innflytelse.
 
 Disse avtalene er avgjørende for å forstå etterkrigstidens verden.
 Vi fikk en oppdeling i den kapitalistiske og den sosialistiske blokken, og det oppsto
 en "kald krig" mellom dem.
 1991 Sovjetunionen falt, og det internasjonale miljøet gikk inn i en overgangsperiode.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0213

 Jalta-konferansen i februar 1945

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0212

 Den politiske situasjonen i Europa under "Den kalde krigen"
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0494
 1947-1991 "Den kalde krigen"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0159

By Addicted04 - Own workThis vector image was created with Inkscape.The map has been created with the Generic Mapping Tools: http://gmt.soest.hawaii.edu/ using one or more of these public domain datasets for the relief:ETOPO2 (topography/bathymetry): http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/global/global.htmlGLOBE (topography): http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/topo/gltiles.htmlSRTM (topography): http://www2.jpl.nasa.gov/srtm/????? | English | Français | Italiano | ??? | ?????????? | +/-Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled GNU Free Documentation License., CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8008352

                 Image0160
 1949 Atlanterhavspakten NATO ble undertegnet av USA , Storbritannia , Frankrike , Canada,
 og åtte andre land.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0041
 1989  Europa er delt.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Image0044
 Hovedmotstanderne i "Den kalde krigen" var USA og Sovjetunionen.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0480
 1938-1948
 Mellomrødt: Områder som Sovjetunionen (Russland) tok kontroll over i 1938
 Lyserødt: Sovjetunionens satelittstater
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0531
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Image0066
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0009
 1948-1949 Blokaden av Vest-Berlin var en av de første krisene i den kalde krigen.
 Kartet viser flyplasser og flyruter som sendte inn forsyninger til Vest-Berlin.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0004
 1948 Forsyninger kommer inn til Vest-Berlin
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0021
 1949 Den amerikanske presidenten Truman undertegner "National Security Act Amendment".
 Det militære ble reorganiser,og "National Security Council" ble stiftet. USA fikk den første
 "Intelligence agency" i fredstid.
 "British Broadcasting Corporation" og "Voice if America" ble opprettet for å lage programmer
 for Øst-Europa. "Radio Free Europe/Radio Liberty" hadde som mål på en fredelig måte å
 bryte ned det kommunistiske systemet i Øst-Blokken.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0001
 1953 "Den kalde krigen"
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0016
 Image0012
 1959 "Den kalde krigen"
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Image0013
 1961 John F. Kennedy og Nikita Khrushchev møtes i Wien.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0015
 1967 Den amerikanske presidenten Lyndon B. Johnson og den russiske statsministeren
 Alexei Kosygin holder toppmøte.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0002
 1949-1989
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0001
 1989 "Jernteppet"
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0003
 1970
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0481
 "Den kalde krigens" økonomiske allianser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0122
 1973 Troppene til NATO (blå) og Warszawapakten (rød)
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0017
 1973 Den russiske presidenten Brezhnev og den amerikanske presidenten Nixon
 har samtaler i Det hvite hus i USA.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0483
 1980
 Mørke blått: NATO medlemmer    Lyse blått: Andre land som er allierte med USA.
 Blå kryss: Antikommunistiske gerillaer.
 Mørke rødt: Warszawapakten    Mellomrødt: Sosialistiske land allierte med Sovjetsamv.
 Lyserødt: Andre land som er allerte med Sovjetsamv. Røde kryss: Kommunistiske gerillaer.
 Gult: Kina og Kinas allierte
 Lilla: Alliansefrie stater
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0066
 1987 Bevepnede enheter i Vesttyskland
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0485
 Atomlagrene til USA og Russland under "Den kalde krigen".
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0019
  1959 - 1961 Sovjetunionen og land under unionens innflytelse på det største
 Dette er etter Kubarevolusjonen og før splittelsen mellom Kina og Sovjetunionen.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0583
 2011 NATO (North Atlantic Treaty Organization)

 

 

 

 

 

 

 

 
 1949- 2009 NATOs utvidelser
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0034
 1950 USA startet en antikommunistisk propaganda i Radio Free  Europe/ Radio Liberty.
 2012 Radioen hadde sendinger på 28 språk inkludert Russland, Iran, Afghanistan,
 Pakistan og Irak.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0038
  Radio Free Europe/ Radio Liberty i Praha, Den tsjekkiske republikk
 
 
 
 TILBAKE