Your Company
 
1.Verdenskrig Mellomkrigstiden 2.verdenskrig A 2.verdenskrig B 2.verdenskrig C Etterkrigstiden Org. Forskjel.
Home Historie 1 Historie 2 Historie 3 Religioner Kunstnere 1 Kunstnere 2 Kunst,bøker,film Forfattere Musikk Vitenskapsf. Daglig liv 1 Daglig liv 2 Gamle dager Startside

Ette.b

 
 
 
 Image0055
 5.juni 1967. De arabiske statene som grenser opp mot Israel angrep landet.
 Kartet viser situasjonen 5-7 juni. Israel har blå farge.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0048
 Israels luftforsvar besto i hovedsak av franskbygde fly.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0109
 7-8 juni angriper Israel Sinai-halvøya.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0108
 9-10 juni angriper Israel Golanhøydene.
 Hele Sinaihalvøya, Gaza og Vestbredden ble okkupert av den israelske krigsmakten.
 Sinai er siden levert tilbake til Egypt gjennom en fredsavtale.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0050
 Israelske tanks kjører inn over Golanhøydene.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0047
 Sivile israelere søkte beskyttelse ved å grave grøfter.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0049
 Israelere i et bomberom nær grensen til Egypt
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0051
 1967 Mordechai (1930-1995) og paratroppene hans ser inn over gamelbyen i Jerusalem.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0110
 Israelske soldater når frem til Vestmuren i Jerusalem etter
 "Seksdagerskrigen" i 1967.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0054
 1967 Lys oransje  Områder som Israel tok under "Seksdagers krigen".
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0002
 1973 Yom Kippur krigen
 Dette var den fjerde arabisk-israelske krigen.
 Egypt og Syria angrep Israel
 Krigen ble avsluttet etter 18 dager med store tap på begge sider.
 
 Yom Kippur er den helligste dagen i året for de jødiske folk.
 Dens sentrale temaer er soning og omvendelse .
 Etter tradisjonen består denne feiringen av 25-timers faste og intensiv bønn.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Image0006
 1973 President Anwar Sadat lanserte operasjon Badr i samarbeid med Syria.
 Yom Kippur krigen startet med at egyperne krysset Suez-kananlen og angrep
 den israelsk befestede Bar Lev linjen.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0004
 1973 Etter Yom Kippur krigen utvidet Isralek omfådene i mørke grått.
 Egypt utvidet områdene i mørke rødt.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0005
 1973 Yom Kippur krigen i ved Nilen i Egypt                                       Golda Meir var statsminister for Israel.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0008
 1973 Yom Kippur krigen
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Image0006
 1973 Yom Kippur krigen utenfor Syria
 
 Det israelske forsvaret var uforberedt på angrepet, men mobliserte raskt.
 24 okt. Våpenhvile ble etablert under FN etter at Israel hadde holdt på å
 påføre Egypt og Syria nye nederlag.
 Krigen førte til stopp i oljeleveransene fra araberlandene og mangedobling
 av oljeprisene.
 Dette førte til oljekrisen, og mange land i verden ble rammet av økonomisk
 tilbakegang.
 
 
 
 TILBAKE