Your Company
 
1.Verdenskrig Mellomkrigstiden 2.verdenskrig A 2.verdenskrig B 2.verdenskrig C Etterkrigstiden Org. Forskjel.
Home Historie 1 Historie 2 Historie 3 Religioner Kunstnere 1 Kunstnere 2 Kunst,bøker,film Forfattere Musikk Vitenskapsf. Daglig liv 1 Daglig liv 2 Gamle dager Startside

Ette.d

 
 
 
 Image0007
 1990  Saddam Hussein angrep Kuwait.
 Kuwait bidrog med store pengebeløp til Iraks åtte år lange krig mot Iran. Da krigen sluttet,
 ville Irak at Kuwait skulle ettergi gjelden på 65 milliarder US$. Dette ville ikke Kuwait.
 2.august 1990 innvaderte irakiske styrker Kuwait og annekterte landet.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0528
 24-28.2.1991  Vestlige styrker angriper Irak for å forsvare Kuwaits frihet.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0259
 Med USA i ledelsen  bombes Bagdad i Irak i 1990.
 Golfkrigen varte fra 1990-1991.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0529
 03.1991 Ødelagte irakiske panserstyrker i Syd-Irak
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0285
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0531
 5.5.1991 Luftangrep ødelegger oljelager nær grensa til Kuwait.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0260
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0261
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0262
 Oljebrønner ble satt i brann.
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0263
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0264
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0265
 Saddam Hussein hadde angrepet både iranere og kurdere med gass.
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0266
 Israelerne var redde for at Saddam Hussein skulle bruke gass også mot dem under Golfkrigen.
 Barn ble derfor utstyrt med gassmasker.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0054
 1989 Irakiske Scud-B-raketter
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0056
 1991 Irakiske Scud-B-rakett er skutt ned.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0057
 To irakiske bunkere er ødelagt.
 
 
 
 TILBAKE