Your Company
 
1.Verdenskrig Mellomkrigstiden 2.verdenskrig A 2.verdenskrig B 2.verdenskrig C Etterkrigstiden Org. Forskjel.
Home Historie 1 Historie 2 Historie 3 Religioner Kunstnere 1 Kunstnere 2 Kunst,bøker,film Forfattere Musikk Vitenskapsf. Daglig liv 1 Daglig liv 2 Gamle dager Startside

Ette.g

 
 
 
 Image0006
 1948 Den amerikanske presidenten Harry Truman undertegnet
 "European Recovery Program"- Marshall planen.
 Målet var å gjenoppbygge Europa etter 2.verdenskrig.
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0008
 1987 INF (Intermediate Range Nuclear Forces) - Kjernefysiske våpen med middels rekkevidde
 Ronald Reagan og den russiske presidenten Gorbaczow undertegner avtalen om ødeleggelse
 av alle raketter med kort og middels rekkevidde.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0024
 1988 Ronald Reagan og George Bush fra USA sammen
 med den russiske presidenten Gorbaczow
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0026
 2011 Seremoni i forbundelse med at Russland skal levere naturgass direkte til
 Vest-Europa gjennom verdens lengste undersjøiske gassrør.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0029
 Nåværende gassrør til Europa går gjennom østeuropeiske land.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0030
 Det nye Nord Stream røret går fra Shtokmanfeltet ned til Finskebukta og under Østersjøen
 frem til Tyskland.
 
 
 
 TILBAKE