Your Company
 
1.Verdenskrig Mellomkrigstiden 2.verdenskrig A 2.verdenskrig B 2.verdenskrig C Etterkrigstiden Org. Forskjel.
Home Historie 1 Historie 2 Historie 3 Religioner Kunstnere 1 Kunstnere 2 Kunst,bøker,film Forfattere Musikk Vitenskapsf. Daglig liv 1 Daglig liv 2 Gamle dager Startside

Etterkrigstiden

 
 
 
 Image0223
 "Den kalde krigen" 1945-1989
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0101
 1962 Cuba-krisen  
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0106
 1967 "Seksdagers krigen"   
 1967"Seksdagers krigen,1973 Yom Kippur-krigen.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0250
 1980-1988 Iraks krig mot Iran  
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0111
 1990-1991 Gulfkrigen  
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0243
 2003 USAs angrep på Irak i  
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0252
 1950-1953 Koreakrigen  
 Koreakrigen
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0034
 SALT avtalen undertegnes av Brezhnev (Sovjetunionen) og Ford (USA).
 Samarbeid
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0227
 Østblokklanda fram til 1989
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0552
 Østblokklanda
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0245
 "Jernteppet" delte Europa fra 1945 til 1989.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0291
 Uavhengigheten til forskjellige europeiske land
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0231
 Den tyske demokratiske republikks flagg (Øst-Tyskland) fra 1959-1990
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0482
 Marshallplanen var USAS økonomiske hjelp til Europa etter 2.verdenskrig.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0001
 2011 Koalisjonen i Libya