Your Company
 
1.Verdenskrig Mellomkrigstiden 2.verdenskrig A 2.verdenskrig B 2.verdenskrig C Etterkrigstiden Org. Forskjel.
Home Historie 1 Historie 2 Historie 3 Religioner Kunstnere 1 Kunstnere 2 Kunst,bøker,film Forfattere Musikk Vitenskapsf. Daglig liv 1 Daglig liv 2 Gamle dager Startside

Forskjel.

 
 Image0162

 Image0161

 1954  Resolusjon av presidiet i øverste sovjet om overføring av Krim-regionen fra RSFSR i ukrainske SSR

 Mer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0066
 1-7 februar  Den globale uken for mellommenneskelig harmoni.
 (The term interfaith dialogue refers to cooperative, constructive and positive
 interaction between people of different religious traditions)
 2010 FNs generalforsmaling gjorde vedtak om denne uken.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Image0048
 1955 Pugwash konferansen
 Albert Einstein og  filosofen Bertrand Rusell sammen med ni andre
 kjente forskere undertegnet manifestet.
 
 De var enstemmig enige om at hydrogenbomben kunne ødelegge den
 menneskelige rase.
 
 Pugwash organisasjonens mål er å fjerne alle våpen til masseødeleggelse - atomvåpen,
 kjemiske våpen og biologiske våpen. Det skal bygges opp sosiale institusjoner
 som løser internasjonale konflikter.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0032
 1815-1990 Tidspunkter for uavhengighet
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0221
 Friedrich Engels 1820-1895
 Han var en tysk sosialistisk teoretiker.
 I 1848 ga han og Karl Marx ut det Kommunistiske Manifest.
 Da Marx døde,redigerte og utga Engles det andre og
 tredje bind av Kapitlaen.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0245
 Steder hvor AlQaeda har angrepet
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0021
 Omar Abdel-Rahman er en av AlQaedas ledere.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0262
 Torpedo
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0263
 Torpedo
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0230
 Kolonier 1945
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0231
 Image0233
 Lysegrønt: Den arabiske liga   Mørkegrønt: Har vært i krig med Israel
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0346
 Image0347
 Den økonomiske utviklingen mellom 1975 og 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0178
 2011 Militær intervensjon i Libya
 Farget i blått er statene som var involvert i gjennomføringen av flyforbudssonen mot Libya.