Your Company
 
Kristend. 1 Kristend. 2 Kristend. 3 Kristend.4 Islam Hinduismen Budhismen Forskj. r. Utbredelse Div.
Home Historie 1 Historie 2 Historie 3 Religioner Kunstnere 1 Kunstnere 2 Kunst,bøker,film Forfattere Musikk Vitenskapsf. Daglig liv 1 Daglig liv 2 Gamle dager Startside

Fr.b

 
 
 
 Bild:Pichis.jpg
 Zarathustra
 Zoroastrismen, zarathustrismen eller parsismen er en reformering og videreutvikling av
 gammelkurdisk religion.
 Senere zoroastrisme henter også idéer fra jødedom og kristendom. En regner med den
 oppstod på 600-tallet f.Kr. i sentralasia (den tidens Persia, idag Iran).
 Vi finner et dualistisk verdensbilde, med fokus på kamp mellom det gode og det onde.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image:Zartosht.jpg
 Zoroaster (Zarathustra)
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0478
 Zarathustras lære er dualistisk med motsetningsforhold mellom sannhet og løgn,
 godt og ondt,lys og mørke.
 Under Ahura Mazda finnes en god og en ond ånd:
 Spenta Mainyu er den gode ånden.
 Angra er den onde ånden.
 Gjennom sine tanker,ord og handlinger velger mellesker mellom disst to motsetningene.
 Avhengig av hvordan de har levd, havner menneskene etter sin død i paradiset
 eller i helvetet.
 
 Religionen bygger på forestillingen om en gud som først skapte verden i en åndelig form
 og deretter overførte den til en stofflig form.
 Den fysiske verden har "steget ned" fra den åndelige,og skal gjenforenes med den.
 
 Det finnes spor i tenkiningen om at de forskjellige gudene bare er manifestasjoner
 (utstrømninger) av den øverste guden Ahura Mazda.
 
 Presteguden Sraosha ordnet med ofringer og beskyttet Mazdas skapninger mot demoner.
 
 Zoroaterne selv kaller reiligonen for "beh din"  dvs. den gode religionen,
 eller "mazdayasna" dvs. kjærligheten til tankevirksomheten. Dette er det samme 
 uttrykket som antikkens grekere senere brukte om filosofi.
 
 Religionens grunnlegger het Zarathustra. På gresk blir dette Zoroaster.
 Zoroastrimen eller mazdaismen etter guden Ahura Mazda, er en av verdens eldste
 monoteistiske religioner. Den har historiske sett utøvet en stor innflytelse over andre
 religioner som jødedommen,kristendommen,islam og buddhismen.
 
 Ahura Mazda er den høyeste guden. Han er livets gud og alle tings opphav, men
 er av den grunn ikke allmektig.
 
 Ilden betraktes som hellig, guddommelig og ukrenkelig.
 Siden ild,jord og vann tilhører den gode, hellige og lys sfæren, må ikke de døde begraves
 eller brennes. Likene ble betraktet som urene,og de ble satt ut til fuglene i tårn på
 høyder og fjelltopper.
 
 Ahura Mazda har skapt korn,hester,hunder og andre dyr som er nyttige for mennesker.
 Angra Mainyu har skapt ormer,rovdyr,mygg og andre unyttige dyr.
 
 Zoriastrimens grunnprinsipp eller gyldne regel er: "Humata,Hukhta, Huvareshta".
 Dette betyr "Gode tanker,gode ord og gode handlinger" eller "Konstruktive
 tanker,konstruktive ord og konstruktive handlinger".
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0001
 Zoroastrimen mener godt og ondt har forskjellige kilder.
 Religonen og filosofien var tidligere blant verdens største.
 700 tallet f.Kr. Den ble grunnlat i østlige deler av Stor-Iran.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0004
 Fra Iran
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0005
 Fra læren

 

 

 

 

 

 

 

 Image0058
 Relieff i Persepolis: Zoroastrisk symbol på jevndøgnet-
 Oksen personifiserer jorden. Løven representerer solen. De kjemper en evig kamp.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0006
 1905 Parsi bryllup
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0007
 Zoroastrian       Fra Iran
 De viktigste tekstene i religionen finnes i Avesta. Betydelige deler har gått tapt.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 File:Avesta, translated by Ignacy Pietraszewski.jpg
 Avesta
 Tekstene i Avesta - som er  i avestisk språk - ble komponert i løpet av flere hundre år.  
 Salmene antas å ha blitt komponert av Zoroaster selv.

 

 

 

 

 

 

 

 Image0056

 Manichaeism var en religiøs læren til sen antikken.

 Læren ble grunnlagt av den persiske profeten Mani eller Manes (216-273/276).

 Læren består hovedsaklig av kristne, gnostiske ideer.

 Den støttet seg på en bestemt gnostisk forståelse av den hebraiske bibelen.

 Noen iranske,zoroastriske elementer ble lånt inn.

 Sammen med Zoroastrianismen og Mithraismen er Manichaeismen en var en av

 de mest innflytelsesrike iranske religioner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0057
 Mitra (- betydning "vennskapstraktat") er en guddom av indo-iransk opprinnelse.
 Han er forbundet med vennlighet, kontrakt, avtale og sollys. Til høyre: Mitra dreper en okse.
 
 
 
 TILBAKE