Your Company
 
Kristend. 1 Kristend. 2 Kristend. 3 Kristend.4 Islam Hinduismen Budhismen Forskj. r. Utbredelse Div.
Home Historie 1 Historie 2 Historie 3 Religioner Kunstnere 1 Kunstnere 2 Kunst,bøker,film Forfattere Musikk Vitenskapsf. Daglig liv 1 Daglig liv 2 Gamle dager Startside

Fr.c

 
 
 
 Bilde:Confuciusmansionqufu.jpg
 Konfucius' herregård
 Etter tradisjonen ble Konfucius  født omkring 551 f.Kr.
 Han ble født inn i en adelig familie,  men da han var tre år
 døde foreldrene, og han vokste opp under meget fattige kår.
 Konfucius hadde som ambisjon å bli høy embedsmann og reformere samfunnet gjennom
 det administrative apparat. Men han nådde aldri særlig høyt opp.
 Men i femtiårsalderen fikk han klarhet om sitt «guddommelige oppdrag», og de neste 13
 årene vandret han rundt fra hoff til hoff og gav på eget initiativ råd til herskerne om
 hvordan de kunne forbedre sitt styre.
 Han døde i 479 f.Kr, altså omlag 72 år gammel.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0026
 Hjembyen het Qufu
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0025
 Konfucius
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0028
 Pangu i Taoismen
 1 100 f.Kr. Det utviklet seg et komplekst hierarki av guder og demoner.
 Kulten var sentrert rundt spådom og ritualer, fordømmelse av onde ånder.
 Lao-tzu ble sett på som skaperen av verden -Pan-gu.
 
 
 
 TILBAKE