Your Company
 
Kristend. 1 Kristend. 2 Kristend. 3 Kristend.4 Islam Hinduismen Budhismen Forskj. r. Utbredelse Div.
Home Historie 1 Historie 2 Historie 3 Religioner Kunstnere 1 Kunstnere 2 Kunst,bøker,film Forfattere Musikk Vitenskapsf. Daglig liv 1 Daglig liv 2 Gamle dager Startside

Fr.f

 
 
 
 
  Image0616
 Helena Blavatsky (1831-1891) var født i Ukraina og døde i London.
 Hun var en russisk okkultist.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0619
 Blavatskys personlige symbol                                 Teosofiens symbol    
 De har swastika, Davidsstjernen og astrologiske symboler.
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0177
                          1875                                                                    1881
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0621
 Hakekorset har den samme skråstillingen som Blavatskys swastika.
 
 
 
 
 
 
 Teosofisk Samfunn er en internasjonal religiøs og filosofisk bevegelse som ble opprettet i
 New York i 1875.
 Teosofien hevder at alle religioner presenterer ulike sider av de samme grunnleggende
 kunnskapene.
 Organisasjonen regnes som en forløper for mange av dagens «nyreligiøse» bevegelser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0047

 Teosofi betyr bokstavelig talt "Guds visdom").

 Den vil gjennom etterforskning søker direkte kjennskap til antatte mysteriers

 vesen og natur, spesielt  guddommelighetens natur .

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0104
 Rudolf Steiner (1861-1925) utviklet utvilket antroposofien.  
 Grunniden  er«forbinde det åndelige i mennesket med det åndelige i verdensaltet.
 Antroposofisk selskap ble stiftet i 1913 etter et brudd med Teosofisk Samfunn.
 Antroposofien skilte seg hovedsakelig  fra teosofien ved å legge større vekt på
 kristusfigurens historiske rolle.
 Steiner skrev et tredvetalls bøker og holdt over fem tusen foredrag. De aller fleste av
 disse er utgitt i bokform.
 Antroposofien som åndsretning er forankret i en lang humanistisk tradisjon. Dette
 kommer til uttrykk i prinsippet «menneske først», og en utpreget grad av toleranse
 overfor den enkeltes overbevisninger.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0030
 Goetheanum ligger en mil sør for Basel i Sveits.
 Dette er hovedkvarteret til Antroposofisk Selskap.
 Bygget har også en skole for humanitet, og festivalhall og teater.
 
 1923 Bygget ble oppkalt etter Johann Wolfgang von Goethe.
 1928 Bygningen ble ødelagt av brannstiftelse.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0018
 Charles Webster Leadbeater (1847-1934) var en prest , en teosof og okkultist
 fra Perth i Australia.
 Han var en av  de ledende ideologene i Det teosofiske samfunn.
 1916 Han var biskop i "Den liberale katolske kirke".
 Leadbeater hadde angivelig synske evner.
 1886 Han besøkte Blavatsky i Ceylon.
 Han ba for buddhismen, men uten å gi avkall på sin anglikanske tro.
 
 
 
 TILBAKE