Your Company
 
Kristend. 1 Kristend. 2 Kristend. 3 Kristend.4 Islam Hinduismen Budhismen Forskj. r. Utbredelse Div.
Home Historie 1 Historie 2 Historie 3 Religioner Kunstnere 1 Kunstnere 2 Kunst,bøker,film Forfattere Musikk Vitenskapsf. Daglig liv 1 Daglig liv 2 Gamle dager Startside

Fr.g

 
 
 
 Image0103
 Bahaullah (1817-1892) stiftet bahaireligionen.
 Bahá'í-troen* er den yngste av av de monoteistiske verdensreligionene. Den har totalt
 over seks millioner tilhengere på alle kontinenter. Religionen er den nest mest geografisk
 spredte etter kristendommen.
 Bahais lære:
 Enheten av Gud
 Enheten av religion
 Enheten av mennesker
 Likestilling mellom mann og kvinne
 Eliminasjon av alle typer fordommer og forakt
 Verdensfred
 Harmoni mellom religion og vitenskap
 Behovet for et internasjonalt hjelpespråk
 Behovet av universell undervisning
 Eliminasjon av forskjellene mellom fattig og rik
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0035
 Bahaullah regnet Krishna, Abraham, Zoroastro, Moses, Buddha,
 Jesus og Muhammed som hellige.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0009
 Bahaullah nr. tre fra venstre foran
 Her er han sammen med sine brødre og medarbeidere.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0037
 1853-1866 Reisen til Bahaullah

 

 

 

 

 

 

 

 Image0105
 1892 Brakketorget i Tabriz der Báb ble henrettet
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0038
 1868-1970 Bahaullah sitter i dette fengselet.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0039
 Bahaitempelet i Haifa,Israel
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image:Bahá'í gardens by David Shankbone.jpg
 Bahaitempelet i Haifa,Israel
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image:House of Worship Germany 2007.jpg
 Bahaitempel i Tyskland
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image:051907 Wilmette IMG 1404 The Greatest Name.jpg
 Kaligrafi av "Det største navnet"
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0028
 Mausoleet til Báb i Haifa i Israel
 Báb (1819-1850) er en av tre sentrale figurer i Bahá'í-troen.
 Báb ble betraktet som en guddommelig budbringer og forløperen for religionen
 Bahaullah ble hevdet å være oppfyllelsen av profetien til Báb.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0033
 Baha'i "Universell rettferdighets hus" i Haifa
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0047
 Ulike religiøse symboler på søylen til et Baha'i tempel viser enheten i religionen.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0049
 Baha'i stjernen er et symbol på troen.
 Baha'i troen er en monotheist-religion som understreker den åndelige enhet

 til hele menneskeheten.

 De tre grunnleggende prinsippene:

 Det er bare én Gud som er kilden til all skapelse.

 Alle store religioner har samme åndelige kilde.

 Alle mennesker er skapt like. Rasemessig og kulturelt mangfold skal bli verdsatt og akseptert.

 Mennnesker skal lære å kjenne og elske Gud gjennom metoder som bønn, refleksjoner og

 å hjelpe andre.

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0011
 Bahaullah blir begravd i nærheten av Acre.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0012
 I dette området ble Bahaullah begravd.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0023
 "The most holy bood" er Bahai-troens hellige skrift.
 Den har samme status som Kornen for muslimer eller Bibelen for kristne.
 Verket er skrevet på arabisk.
 
 2-20 mars er det nitten dagers faste fra soloppgang til solnedgang.
 Sammen med obligatorisk bønn er dette en av de største forpliktelsene.
 Målet er åndelig. Fasten skal blåse liv i sjelen og bringe personen nærmere Gud.
 
 Bahá'u'lláh uttalt at han var en budbringer fra Gud.
 Han brukte begrepet Guds manifestasjon for å fremstille seg som mellommann
 mellom mennesket og Gud.
 
 Maitreya vil innvarsle et nytt samfunn av toleranse og kjærlighet har blitt oppfylt
 av Bahá'u'lláhs lære om fred i verden.
 Maitreya regnes som en fremtidig Buddha av denne verden i buddhistisk eskatologi.
 
 
 
 TILBAKE