Your Company
 
Kristend. 1 Kristend. 2 Kristend. 3 Kristend.4 Islam Hinduismen Budhismen Forskj. r. Utbredelse Div.
Home Historie 1 Historie 2 Historie 3 Religioner Kunstnere 1 Kunstnere 2 Kunst,bøker,film Forfattere Musikk Vitenskapsf. Daglig liv 1 Daglig liv 2 Gamle dager Startside

Fr.i

 
 
 
 Image0551
 Joseph Smith Jr. (1805-1844)
 Han grunnla Mormonerne eller De siste dagers hellige.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0002
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0553
 Joseph Smith mottar gullplater av engelen Mormoni.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0554

 Møte med Moroni

 

 

 

 

 

 

 

 Image0087
 1823  Moroni skal angivelig ha ført Joseph Smith til skatten med gullplatene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0216

By anonymous relative of User:John Foxe - Work commissioned by User:John Foxe; original created by an anonymous relative of User:John Foxe in PhotoShop CS3., GFDL, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4466806

 Joseph Smith oversetter gullplatene ved å undersøke en seerstein.
 Han eide minst to seersteiner. De ble brukt til å motta åpenbaringer fra Gud.

 På begynnelsen av 1820-tallet ble Joseph Smith betalt for å opptre som en seer

 i forsøk på å finne tapte gjenstander og dyre metaller skjult i jorden.

 

 

 

 

 

 

 

Image0217

 1830 Den første siden til "The Book of Mormon" i originaltekst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0091

 Gullplatene og annet utstyr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0092

  Noe av papyruset som Joseph Smith brukte som kilde til Boken om Abraham.

 Egyptologer fortolker skriftene på en annen måte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0555
 Tegning av kollen der han fikk gullplatene.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0030
 Statue av engelen Moroni utenfor tempelet i Utah. Han har med gullplatene.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0036
 En mormonkirke nær Eldorado i Texas
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0038
 Mormonkirken
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0003
 Joseph Smith Jr. (1805-1844) ble drept av en mobb med malte ansikter som
 skjøt han og broren Hyrum gjennom døra. Hullet vises på fotografiet.
 joseph og Hyrum regnes som martyrer av De siste dagers hellige.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0009
 1835 "Rådet for de tolv" tilsvarende de tolv apostlene ble valgt av de tre vitnene.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0014
 Image0013

 

 

 

 

 

Image0231

 Mary Elizabeth Rollins Lightner (1818-1913) var en av konene til Joseph Smith.

 Hun reddet papirer med en del av  læren som senere  ble offentliggjort av antimormonere.

 1831 Mary hevdet at Smith hadde en privat samtale med henne da hun var bare 12.

 1834 Han tok kontakt med henne, men hun giftet seg med Adam Lightner i 1835.

 Joseph Smith fortalte at en engel truet med å ta  liv hans hvis han ikke fulgte instruksjonen

 fra Guds ord og praktiserte mangegifte.

 Mary Elizabeth ville ikke gifte seg med Joseph Smith før hun hadde mottatt et vitnesbyrd fra

 Gud for seg selv. Hun ba om kunnskap, og rapporterte at hun så en engel gjennom rommet sitt.

 Hun ble den sjette av konene hans.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0232

 Brigham Young (1801-1877) og de fem sønnene hans

 1847-1877 Brigham Young var den andre presidenten i  Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige.

 Han grunnla Salt Lake City, og han var den første guvernøren av Utah territoriet.

 Brigham Young grunnla også universiteter i Utah.

 

 

 

 

 

 

 

Image0233

 Karikatur av Brigham Youngs koner etter at han døde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0234

 1888 Andrew J. Russell og familien hans, "Russell Polygamist Mormon familie"

 Noen av Russells etterkommere bestrider at det er Russell.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0232

 Mormons tabernakelkor har mottatt mange priser - Grammy Award, Peabody Awards

 og the National Medal of Arts.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0233

 Misjonærer for kirken bruker typisk 18-24 måneder i fulltids tjeneste.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0235

 

                                                                              Image0236                             

 

 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TILBAKE