Your Company
 
Kristend. 1 Kristend. 2 Kristend. 3 Kristend.4 Islam Hinduismen Budhismen Forskj. r. Utbredelse Div.
Home Historie 1 Historie 2 Historie 3 Religioner Kunstnere 1 Kunstnere 2 Kunst,bøker,film Forfattere Musikk Vitenskapsf. Daglig liv 1 Daglig liv 2 Gamle dager Startside

Fr.k

 
 
 
 Image0022
 Nostradamus (1503-1566)
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0024
 1550 Nostradamus ble berømt for originale almanakker.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0025
 Nostradamus kom med forskjellige profetier.
 Han hevdet at profetiene hadde med astrologi å gjøre.
 Mye av innholdet stammer likevel fra bibelske "slutt på verden"
 profetier satt inn i historiske hendelser.
 Dette brukte han som et horoskop for fremtiden.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0030
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0031
 1555
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0032
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0165
 
 
 Typiske trekk ved profetiene er nesten fullstendig fravær av bestemte tider og navn.
 De har et veldig metaforisk språk. Manuskriptet var sannsynligvis uten tegnsetting.
 Profetiene tillater fremdeles nye tolkninger.
 Mange av versene inneholder referanser til astrologiske konstellasjoner.
 Mange av hans profetier er parafraser av historiske tekster:
 De honesta disciplina av Peter Crinitus,
 den Liber Prodigiorum av Iulius Obsequens,
 Mirabilis Liber fra1523,
 kommentarer på Bibelen.
 
  
 
 TILBAKE