Your Company
 
Kristend. 1 Kristend. 2 Kristend. 3 Kristend.4 Islam Hinduismen Budhismen Forskj. r. Utbredelse Div.
Home Historie 1 Historie 2 Historie 3 Religioner Kunstnere 1 Kunstnere 2 Kunst,bøker,film Forfattere Musikk Vitenskapsf. Daglig liv 1 Daglig liv 2 Gamle dager Startside

Fr.l

 
 
 
 Fil:Charles Taze Russell.jpg
 Charles  Russell (1852-1916) skapte grunnlaget for Jehovas Vitner.
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0035
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0069
 Jehovas Vitner har aktivitet i alle land utenom dem som er markert med rødt.
 De har aktivitet i 236 land og territorier.
 2014 Trossamfunn har over 7,96 millioner aktive medlemmer.
 Trossamfunnet er ledet av Jehovas vitners styrende råd.
 En gruppe eldste i Brooklyn i New York etablerer og reviderer trossamfunnets læresetninger.
 Det styrende råd består av en gruppe menn hvor gruppens antall kan variere
 Siden desember 2010 har gruppen bestått av sju menn.
 De bekjenner seg å være blant «de 144 000 utvalgte» med et himmelsk håp.

 

 

 

 

 

 

 

 Image0001
 1879 Charles Russell utga magasinet Vakttårnet for første gang
 Det er det mest utbredte magasinet i verden.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0072
 Vakttårnet.
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0026
 1931-2010
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0073
 1945-2005 Antall aktive i oppdrag
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0061
 Jehovas vitner er kjent for deres forkynnelse fra hus til hus.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0074
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Fil:Watchtower Bible & Tract Society (world headquarters).jpg
 Jehovas vitners hovedkontor i Brooklyn.
 
 Jehovas vitners læresetninger blir fastsatt av det styrende råd, 
 som har påtatt seg ansvaret for tolkning og anvendelse av Bibelen.
 Gud avdekker gradvis  sin vilje og sine hensikter.
 
 Jehovas vitner betrakter hele Bibelen, definert til kanonen bestående av totalt
 66 bøker i  det gamle og nye testamentet, for å være Guds inspirerte og ufeilbarlige ord.
 De betrakter Bibelen for å være vitenskapelig og historisk nøyaktig og pålitelig.
 
 De tror ikke på treenighetne. Jesus blir betraktet for å være en som går i forbønn for
 menneskeheten , og  er utnevnt av Gud til å være konge og dommer i hans rike
 
 Jehovas vitner lærer at Satan og hans demoner ble kastet ut av himmelen og ned 
 til jorden etter 1. oktober 1914.
 
 Jehovas vitner tror at døden er en tilstand av ikke-eksistens, og at den avdøde er
 uten bevissthet. De avviser læren om et brennende helvete som pinested.
 
 Befrielse fra syndens virkninger kun er mulig gjennom å vise tro på Jesu utgytte 
 blod som en løsepenge, eller sonoffer, for menneskehetens synder.
 
 «Den lille hjord» på 144 000 kommer til Himmelen. Disse skal, sammen med Jesus,
 være konger og prester over jorden.
 
  De betrakter alle andre av dagens religonssamfunn for å være falske, og sammenstiller
 disse med Babylon den store, eller «skjøgen»,  og at disse snart vil bli tilintetgjort.
 
 Etter Harmageddon blir så jorden inkludert i Guds himmelske rike, for så å bli 
 forvandlet til et paradis lignende Edens hage.
 
 Vitnene lærer at det er et bibelsk påbud å delta i det offentlige forkynnelsesarbeidet.
 Familiestrukturen er patriarkal. Mannen er betraktet som endelig beslutningstaker.
 
 Jehovas vitner avviser blodtransfusjoner.Jehovas vitner har opprettet egne
 sykehuskontaktutvalg.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0024
 Jehovas Vitner praktiserer dåp med full nedsenkning i vann.
 
 Det styrende organet er en gruppe av "eldre".
 De holder til i Betel i Brooklyn i New York.
 Medlemmene av "De eldre" vurderes som salvet av Den hellige ånd.
 "De hellige brødre" utarbeider og distribuerer åndelig næring.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0003
 Jehovas Vitner tror på en slik hellig plan.
 

 

 

 

 

 

 

 Image0036
 1878 Herald of the Morning

 

 

 

 

 

 

Image0062

1917 Den fuldbyrdede Hemmelighed (The Finished Mystery), det sjuende bindet i Studier i skriften

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0063

 Jehovas vitner var fanger i nazistenes konsentrasjonsleirer

 Kjennetegnet av et påsydd merke, bestående av en lilla trekant.

 Rundt 4200 ble sendt til konsentrasjonsleirer i Tyskalnd under 2. verdenskrig.

 1490 av dem døde eller ble drept i leirene.

 

 

 

Kritikk av trossamfunnet:

* Jehovas vitner ser på egen lære som den eneste som er godkjent av Gud.

* De har hatt feilaktige forutsigelser.

* Trossamfunnets håndterer ikke tidligere medlemmer bra.

* Trossamfunnet nekter blodoverføring.

*Trossamfunnet har et hierarkisk og autoritært styre.

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0217

 Joseph Franklin Rutherford (1869-1942) er også kjent som "Dommer" Rutherford.

 Han spilte en viktig rolle i organisasjonen og i den doktrinære utviklingen av Jehovas vitner.

 Charles Russell hadde etablert en bibelstudent bevegelse som Rutherford tok ansvar for.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0218

 Rutherfords bøker og tidsskriftartikler avsløre sin sterke meninger.

 1931 en bok skrev han om kvinnebevegelsen som voks frem i 1919.

 Han mente oppmuntringen til likestilling mellom kjønnen var resultat av satanisk innflytelse.

 Skikken med å vippe på hatten og reise seg for kvinner var en ordning av djevelen.

 Morsdagen ble tilsvarende beskrevet som en del av en plan for å slå folk bort fra Gud.

 1938 Han oppfordret tilhengere å utsette ekteskapet og barnefødsler før etter Armageddon.

 Rutherford var enig med Wills i at de som gifter seg er svake i troen.

 1941 Rutherford siterte Rudyard Kiplings beskrivelse av kvinner som

 "a rag and a bone and a hank of hair".

 

 

 

 

 

 

 

Image0219

 

 

By Own work - Adapted from Development of Bible Students.jpg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40571125

 Et enkelt kart over utviklingen i hovedgruppene av "Bibel Studentene"

 

 

 

 

 

 

 

 TILBAKE