Your Company
 
Kristend. 1 Kristend. 2 Kristend. 3 Kristend.4 Islam Hinduismen Budhismen Forskj. r. Utbredelse Div.
Home Historie 1 Historie 2 Historie 3 Religioner Kunstnere 1 Kunstnere 2 Kunst,bøker,film Forfattere Musikk Vitenskapsf. Daglig liv 1 Daglig liv 2 Gamle dager Startside

Hinduismen

 
 
 
 
 Bilde:IndiaMap2.PNG
 De fleste hinduister hører hjemme i India. "Hindu" kommer trolig av
 "De som lever ved Indus".
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Image0011
 Den guddommelige treenighet av Brahma,Vishnu og Shiva med koner på lotusblomster
 De består av de kosmiske funksjonene skapelse (Brahma), opprettholdelse eller bevarelse
 (Vishnu), og ødeleggelse eller omdannelse (Shiva).
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0130
 Brahma er den høyeste guden i hinduismen. 
 Mer
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0133
 Vishnu  
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0073
 Shiva  
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0153
 Krishna er en av Vishnus avatarer.  
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0156
 Khali står over Shiva.  
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0159
 Varanasi  
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0170
 70 millioner hinduer samles til en religiøs fest ved Kumbh Mehla. 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0178
 Kuer regnes som hellige. 
 Diverse
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0001
 Devas er konge av demi-gudene. Han er overnaturlig.
 Devas er guden for krig,stormer og regn.
 Andre guder

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0118
 Ganesha
 Mer
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0295
 Brahmingutt får Den hellige tråd. Dette er en av hinduritene.
 Mer
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0002
 Jainismen er en avde eldste religionene i India sammen med hinduismen og buddhismen.
 Jainismen og buddhismen tror ikke på en gud som skaper og sentral skikkelse.
 500 tallet f.Kr. Janismen har sin bakgrunn i Mahaviras historie.
 Den ligner historein til Buddha. Begge ville fjerne ofring av dyr, og de ville fjerne kastesystemet.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0005
 Rishabhadeva      Mahavira                                         Tirthankara
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0007
 Jainisme-tempelet i byen Ahmedabad  i Gujarat

 

 

 

 

 

 

 

 Image0043

 Reinkarnasjon er religiøs eller filosofisk begrep om sjel eller ånd.

 Etter den biologiske døden begynner et nytt liv i en ny kropp.

 Denne doktrinen er en grunnstein i de indiske religionene .

 Det er også en vanlig oppfatning av ulike gamle og moderne religioner

 som spiritisme, teosofi , og den finnes i mange stammesamfunn.

 Jainismen: Hvordan sjelen reiser etter døden er avhengig av dens karmaer.

 

 

 

 Karma har symbol som en endeløse knute.

 Karma betyr handling, arbeid eller gjerning.

 Med opprinnelse i det gamle India er det et nøkkelbegrep i hinduismen , buddhismen,

 jainismen , sikhismen, taoismen, shintoismen, Ching Hai  og andre.

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0010