Your Company
 
Organisasjoner Ideologier Verdensbilde Oppdagelser 2 Atomkraft Symboler Diverse
Home Historie 1 Historie 2 Historie 3 Religioner Kunstnere 1 Kunstnere 2 Kunst,bøker,film Forfattere Musikk Vitenskapsf. Daglig liv 1 Daglig liv 2 Gamle dager Startside

 
 
 
 Image0033
 1884 Fabian Society ble grunnlagt.
 Fabian Society er en britisk sosialistisk organisasjon.
 Formål er å fremme prinsippene om sosialisme via gradvis og reformistiske midler.
 2013 I dag fungerer samfunnene  først og fremst som  tenketanker.  
 Fabian Society ble grunnlagt av en gruppe av sosialistiske intellektuelle.
 Blant dem var  Emmeline Pankhurst , George Bernard Shaw og  H. G. Wells.
 Bertrand Russell ble med.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0034
 Bertrand  Russell (1872-1970) var en britisk filosof , matematiker og logiker.
 Sammen med Alfred N. Whitehead  utga han "Principia Mathematica".
 Han regnes som en av fedrene tilanalytisk filosofi .
 Bertrand Russell er en verdens-kjent ledende skikkelse av pasifisme selv om han
 ikke var en streng pasifist.Han var aktivist for fred og nedrustning.
 I 1950 ble han tildelt Nobelprisen i litteratur.Han skrev en rekke verker om
 filosofiske, matematiske og sosiale spørsmål.
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0036
 George Bernard Shaw (1856-1950) var fra Irland.
 Han var en irsk-britiske dramatiker , politiker, satiriker, musikkritiker og pasifist.
 1925 Han  mottok Nobelprisen i litteratur.
 1939 Han fikk Oscar for beste orginalmanus.
 
 1900 George Bernard Shaw var en av initiativtakerne til å opprette britisk Arbeiderparti.
 1914 I begynnelsen av første verdenskrig førsøkte han å få Storbritannia og Tyskland
 til å forhandle i stedet for å handle ut fra blind patriotisme.