Your Company
 
Kristend. 1 Kristend. 2 Kristend. 3 Kristend.4 Islam Hinduismen Budhismen Forskj. r. Utbredelse Div.
Home Historie 1 Historie 2 Historie 3 Religioner Kunstnere 1 Kunstnere 2 Kunst,bøker,film Forfattere Musikk Vitenskapsf. Daglig liv 1 Daglig liv 2 Gamle dager Startside

Is.a

 
 Image0135

 Image0136

 Islam og statene

 Mellomgrønt: Islamske stater  Gulgrønt: Islam er statsreligion

 Gult: Ingen erklæring Blått: Sekulære stater

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0137

 

 Image0138

 Bruk av Sharia etter land

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fil: Mohammad Adil-Rashidun imperium-slide.gif
 Mohammad Adil-Rashidun imperium
 11. januar 630 e.Kr. Mekka ble erobret av muslimene.
 Mekka ble erobret fra Quraysh.
 Quraysh var en mektig handelsstamme som kontrollerte Mekka og Kaaba.
 Etter tradisjonene stammer den fra Ishmael.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0013
 632-661 De fire første kalifatene
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0005

By ExploreTheMed - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15509707

 Hijrah og andre tidlige muslimske migrasjoner
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0254
 Erobringer gjort av Muhammed og Rashidun
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0025
 636 Slaget ved al-Qadisiyyah
 De arabiske muslimene vant over den persiske sassanid hæren.
 Islams erobring av Persia var nøkkelen til erobringen av Irak.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0009
 750-1258 Abbasid dynastiet
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0098
 Grønn farge:  Sunnimuslimer
 Blå farge     :  Sjiamuslimer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0097
 Grønn farge:     Sunnimuslimer
 Rødbrun farge: Sjiamuslimer
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0231

                                                Image0232

CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=228250
 Sunnier, shiaer og ibadi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0238
 Shia muslimer og Sunni muslimer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0099
 600-700-tallet   Det islamskle riket
 Brunt:   622-632 e.Kr. Utvidelser under profeten Muhammed
 Rødt:     632-661 e.Kr. Videre utvidelse under Patriark-kalifatet
 Gult:      661-750 e.Kr.  Videre utvidelse under Umayyad-kalifatet
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0008
 969 e.Kr. Fatimid kalifatet
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0580
 969 e.Kr. Fatimid kalifatet på sitt største
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0594
 Ali ( ca.599 -661) var søskenbarn til Muhammed og gift med datteren hans,Fatimah.
 Han voks opp i hjemmet til Muhammed.
 Han var den første mannen som anerkjente Muhammeds hellige budskap.
 (Kona til Muhammed hadde først trodd på han).
 656-661 Ali styrer det islamske kalifatet.
 Shiamuslimene mener han er den riktige etterfølgeren etter Muhammed.
 Ummah (Det muslimske samfunn) ble splittet i Shia og Sunni fordi Sunniene
 hadde en annen oppfatning av hvem som skulle etterfølge Muhammed.
 Ali ble angrepet da han ba i en moske,og noen få dager senere døde han.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0576
 I denne moskeen i Najaf i Irak er Ali gravlagt.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0027
 644-645 Umar var den andre muslimske kalifen etter Muhammeds død.
 Han ble dødelig knitstukket av den persiske slaven Pirouz Nahavandi
 Slaven ble tatt til fange da perserne ble beseiret av den arabisk-muslimske
 hæren i 636 under ledelse av kalifen Umar på den vestlige bredden av Eufrat.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0030
 Gravstedet til kalifen Umar i Medina
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0583
 2009 Musklimst befolkning i prosenter i de forskjellige land
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0585
 I disse landene er muslimene i flertall.

 

 

                                                   

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0586
 Mørke grønt: Islam er det ideologiske fundamentet for de politiske institusjonene.
 Lyse grønt: Islam er statsreligionen
 Blått: Offisielt nøytralt forhold til religion.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0029
 Land mede sharia
 Sharia er i sin strengeste definisjon en guddommelig lov.
 Ordet betyr veien til vannhullet. Religionen oppsto i et tørt ørkenmiljø.
 Bare 80 vers i Koranen inneholder juridiske resepter.
 Sunnah inneholder eksempler på profeten Muhammeds liv.
 Hadith er tradisjonelle islamske skoler i rettslære.
 Hadith ble evaluert og samlet i store samlinger i løpet av 7-8 hundretallet.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0025

 622 e.Kr. på vår kalender er år 0 på muslimenes kalender.

 

 

 

 

 

Image0206

  By BoogaLouie - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40546959

 1988-2013 Antall salafi-jihadist grupper

 

 

 

 

 

 

 

Image0211

Image0213

Image0216

 2014 Antall salafi-jihadist grupper

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TILBAKE