Your Company
 
Kristend. 1 Kristend. 2 Kristend. 3 Kristend.4 Islam Hinduismen Budhismen Forskj. r. Utbredelse Div.
Home Historie 1 Historie 2 Historie 3 Religioner Kunstnere 1 Kunstnere 2 Kunst,bøker,film Forfattere Musikk Vitenskapsf. Daglig liv 1 Daglig liv 2 Gamle dager Startside

Is.c

 
 
 
 Image0106
 Koranen
 Koranen beskriver mange bibelske profeter og budbringere som muslimer.
 Det gjelder Adam,Noa,Moses og Jesus og hans apostler.
 Koranen sier disse er muslimer fordi de underkastet seg gud, preket hans budskap
 og holdt oppe hans verdier.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0105
 Koranen fra 900-tallet
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0104
 Side i Koranen
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0107
 Den første suren i Koranen
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0252
 Shar' er normer som muslimene tror stråler ut av Guds vilje.
 Nivået,intensiteten og omfanget av den normative kraften av Sharia varierer
 betydelig når det gjelder historie og geografi.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0005
 8 - 9 hundretallet En side av Koranen skrevet i Kufic skrift
 Kufic er den eldste kalligrafiske form av de ulike arabiske manuskripter.
 Navnet er avledet fra byen Kufa , Irak.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0016
 Image0017
 Profeter i førge Koranen   Mange av dem står det også om i Bibelen.
 
 Ijil er etter muslimenes tro evangeliet om Jesus slik det opprinnelig var før det ble
 forandret til en falsk lære. Noen deler er likevel Jesu virkelige budskap.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0019
 1972 Bygningsarbeidere i den store moskeen i Sanaa i Jemen fant et
 manuskript av Koranen. Manuskriptet er skrevet på pergament.
 Den øverste boksen var i samsvar med Uthmanic Koranen, mens den
 nederste boksen inneholder mange varianter til standard tekst.
 En radiokarbon analyse tyder på at den nederste teksten stammer fra
 tiden frem til 15 år etter Muhammeds død.

 

 

 

 

 

 

 

 Image0170

 Manuskriptet er i følge karbon-14 datering skrevet mellom 568 og 645.

 Det er derfor et av de eldste kjente manuskriptene.

 Manuskriptet består av et fragment av surah 18-20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0161

 2015 Dette nyoppdagede manuskriptet består av fragmenter av Koranen

 som kan dateres til nær Muhammeds levetid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0168

 Manuskript med Koranen

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0169

"Mosque lamp Met 91.1.1534" by © Marie-Lan Nguyen / Wikimedia Commons. Licensed under CC BY 2.5 via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mosque_lamp_Met_91.1.1534.jpg#/media/File:Mosque_lamp_Met_91.1.1534.jpg

 Typisk moskelampe med "the Ayat an-Nur" - Verset av lys (24:35).

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0009
 Jesus  er sitert oftere i Koranen enn Muhammed  (Portugisisk Wikipedia)
 
 
 Sharia
 Sharia betyr sti, et kurs av handlingen
 Det er et sett av juridisk regler som spenner over en stor del av livet til en muslim.

 Islam proklameres som "evig og uforanderlig".

 

 

 

 

 

Image0170

"Hadith1" by Ibrahim ebi - Own work. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hadith1.png#/media/File:Hadith1.png

 Hadith eller Hadithene er samlinger som hevder å sitere det profeten Muhammed sa ordrett.

 Bare Koranen står over Hadithene. De betraktes som en viktig hjelp til å forstå Koranen.

 Hadithene, men ikke Koranen, viser avsky for malerier og skulptur av levende ting,

 vil ha steining av ekteskapsbrytere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Hapam
 Hapam er beslektet med harem.
 I Sharia betyr ordet forbudte handlinger.
 For eksempel, er svinekjøtt haramnogo.
 Det motsatte er halal.  Lam slaktes med påkalling av Allahs navn.

 

 

 

 

 

 

Image0097

 Hagar og  i ørkenen

 Muslimer betrakter Muhammed som en som har gjenopprettet den opprinnelige monoteistiske tro

 på Adam, Abraham, Moses , Jesus og andre profeter i islam.

 

 Hagar var kona til Abraham, og Ismael sønnen hans.

 I islam er Abraham anerkjent som en profet, patriark og budbringer under navnet Ibrahim.

 

 

 

 

 

Image0099

  Abraham ofre sin sønn, Ismael.                 Abraham kastet i ilden av Nimrod.

 

 

 

 

 

 

 

Image0171

"Five pillars of Islam" by Xxedcxx - Own work. Licensed under CC BY 3.0 via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Five_pillars_of_Islam.svg#/media/File:Five_pillars_of_Islam.svg

 De fem pillarene i islam

 

 

 

 

 

 

 

Image0172

"Salat Positions and Prayers - transparent background - RGB" by Ayman.alhasan - Own work. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Salat_Positions_and_Prayers_-_transparent_background_-_RGB.jpg#/media/File:Salat_Positions_and_Prayers_-_transparent_background_-_RGB.jpg

 De fire hoved stillingene under bønn og resitasjon.

 Til høyre: Bønnetider vist på en tyrkisk moske

 

 

 

Image0205

 By Ibrahim ebi - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22648091

 Hadith

 Hadith er en beskrivelse av  ulike rapporter om ord, handlinger eller vaner til Muhammed.

 betyr "rapport", "konto" eller "fortelling".

 Ulike grener av Islam (Sunni, Shia) har ulike samlinger av hadith.

 De små heterodokse Quranists forkaster myndigheten til hadith samlingene.

 Hadith betraktes som et viktig verktøy for å forstå Koranen.

 Mange viktige elementer i tradisjonell Islam er nevnt i hadith, men ikke i Koranen.

 Hadith litteratur er basert på muntlig rapporter som var i omløp i samfunnet etter

 dødsfallet til Muhammed.

 Koranen selv ble utarbeidet i offisielle regi i den tidlige islamske staten.

 Hadith rapportene ble ikke utarbeidet av en sentral autoritet.

 De ble evaluert og samlet i store samlinger på 8 og 9 tallet i Rashidun kalifatet,

 over 1000 kilometer fra der Muhammad bodde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TILBAKE