Your Company
 
Kristend. 1 Kristend. 2 Kristend. 3 Kristend.4 Islam Hinduismen Budhismen Forskj. r. Utbredelse Div.
Home Historie 1 Historie 2 Historie 3 Religioner Kunstnere 1 Kunstnere 2 Kunst,bøker,film Forfattere Musikk Vitenskapsf. Daglig liv 1 Daglig liv 2 Gamle dager Startside

Ise.a

 
 
 
 Image0012
 622 Flukten fra Mekka til Medina
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0011
 Abu Bakr stanser mobb i Mekka som vil angripe Muhammed.
 Da Muhammed flyktet fra Mekka i 622, var Abu Bakr (573-634)
 den eneste som fulgte ham.
 Han var far til Aisha,en av Muhammeds koner
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0006
 632-634 e.Kr. Det første muslimske kalifatet etter Muhammeds død ble ledet
  av Abu Bakr (573-634).
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Image0008
 632-634 e.Kr. Det første muslimske kalifatet
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Image0013
 632 Forskjellige slag
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0014
 633 Irak invaderes.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Image0015
 634 Palestina invaderes
 Området hadde tilhørt Det byzantinske imperiet.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0020
 En garanti for at klosteret St. Catherine i Sinaifjellet skal beskyttes og
 beholde privilegier med segl  som representerer Muhammeds hånd
 
 
 

 Image0007

By Petermaleh - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25957220

 644-656 Uthman ibn Affan (576 –656) var kaliff.
 Han var en følgesvenn til profeten Muhammed.
 Affan var den tredje Rashidun eller "Rett ledede kaliff".
 Han var født i en fremtredende klan i Mekka, Quraysh stammen.
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0008

By Rajkumararslan - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=52769010
 661-680 Muawiyah 1 (602 – 680) var kaliff.
 Han var den andre kaliffen av Umayyad klanen.
 Under det første og andre kalifatet til Abu Bakr og Umar kjempet han med muslimene
 mot byzantinerne i Syria.
 
 
 
 680-683 Yazid 1 (647 –683) var kaliff.
 Han advarte sønnen Yazid mot mishandle Hussein ibn Ali, barnebarn til Muhammed.
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0009
 680 Slaget ved Karbala  Karbala ligger i nåværende Irak.
 Slaget fant sted mellom Yazid 1 , Umayyad kaliffen, og Muhammeds barnebarn,
 Hussein ibn Ali.
 
 Slaget ved Karbala spilte en sentral rolle i utformingen av identiteten til Shiaene.
 De utviklet seg til en egen sekt med "egne ritualer og kollektive hukommelse."
 Husseins lidelse og død ble et offer symbol "i kampen for rett mot feil".
 
 
 
 TILBAKE