Your Company
 
Kristend. 1 Kristend. 2 Kristend. 3 Kristend.4 Islam Hinduismen Budhismen Forskj. r. Utbredelse Div.
Home Historie 1 Historie 2 Historie 3 Religioner Kunstnere 1 Kunstnere 2 Kunst,bøker,film Forfattere Musikk Vitenskapsf. Daglig liv 1 Daglig liv 2 Gamle dager Startside

Is.f

 
 
 
 Image0124
 Sofiamoskeen i Istanbul i Tyrkia har Muhammes navn skrevet i
 kalligrafi med gullbokstaver.
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0064
 Innskriften betyr Allah
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0126
 "Den gyldne moske" i Jerusalem 
  I forgrunnen kan en se jødenes mest hellige sted,"Vestmuren".
 Mer om "Den gyldne moske"
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0127
 Al-Aqsa moskeen ligger på den samme høyden i Jerusalem som "Den gyldne moske".
 Kuppelen kan sees i bakgrunnen.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0128
 Moské i Mali i Afrika fra 1300-tallet.
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0251
 Denne moskeen ble opprinnelig bygd i Egypt i 642 e.Kr.
 Det var den første moskeen i Egypt.
 
 
 
 
 
 

 Image0162

"The Enlightened City" by Omar Chatriwala from Doha, Qatar - The "Enlightened" City. Licensed under CC BY 2.0 via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Enlightened_City.jpg#/media/File:The_Enlightened_City.jpg

 Al-Masjid an-Nabawi er den nest helligste moskeen i Islam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0163
 Al-Masjid an-Nabawi
 
 
 
 TILBAKE