Your Company
 
Kristend. 1 Kristend. 2 Kristend. 3 Kristend.4 Islam Hinduismen Budhismen Forskj. r. Utbredelse Div.
Home Historie 1 Historie 2 Historie 3 Religioner Kunstnere 1 Kunstnere 2 Kunst,bøker,film Forfattere Musikk Vitenskapsf. Daglig liv 1 Daglig liv 2 Gamle dager Startside

Isf3

 
 
 
 Image0281
 "Den gyldne moske" -Klippemoskeen, i Jerusalem
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0283
 "Den gyldne moske" er åttekantet.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0022
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0284
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0285
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0286
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0287
 Vakter utenfor moskeen
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0288
 Moskeen ligger rett over Vestmuren. Vestmuren er rester etter det tempelet som Herodes
 bygde på den tiden da Jesus levde.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0289
 "Den gylden moske" eller "Klippemoskeen" har utsmykning uten bilder.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0290
 Kalligrafi ble også brukt som dekorasjon. Kalligrafi er en vakkert utformet skrift.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0291
 Moskeen innvendig
 
 
 
 TILBAKE