Your Company
 
Kristend. 1 Kristend. 2 Kristend. 3 Kristend.4 Islam Hinduismen Budhismen Forskj. r. Utbredelse Div.
Home Historie 1 Historie 2 Historie 3 Religioner Kunstnere 1 Kunstnere 2 Kunst,bøker,film Forfattere Musikk Vitenskapsf. Daglig liv 1 Daglig liv 2 Gamle dager Startside

Is.g

 
 
 
 Image0540
 Anwar al-Awlaki (1971-    )
 Retninger i Islam
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Image0025
 Muslimske fyrster hadde harem.
 Mer
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0214
 Abraham og Hagar fikk sønnen Ismael
 Han regnes som stamfar til Muhammed.
 Mer

 

 

 

 

 

Image0228

By Ibrahim ebi - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47598363

 Muhammed ibn Hasan al-Mahdi (869 - 941) ble av en gren av islam betraktet som den endelig frelser

 av menneskeheten. Han var den endelige Imam av de tolv imamer.

 al-Mahdi ville dukke opp med Isa (Jesus Kristus) for å oppfylle sin misjon å bringe fred og rettferdighet

 til verden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0022
 672 e.Kr. Al-Aqsa moskeen i Jerusalem blir bygd.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Image0023
 692 Klippemoskeen i Jerusalem blir bygd.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0231
 Ramadan i Egypt
 Middagen spises felles etter mørkets frembrudd.
 Under Ramadan ber muslimer om tilgivelse for synd, ber om rettledning og hjelp til å motstå
 den daglige ondskap og prøver å rense seg selv gjennom selvkontroll og gode dyder.
 Tiden for Ramadan bestemmes av månen, og flyttes derfor tilbake  rundt ti dager hvert år.
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0494
 En retning innen islam forventer at kvinner går med burka.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0005
 Hijab
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0006
 Utstillingsmodeller med reklame for hijab-tørklær.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0007
 Bruk av hijab i verden 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0486
 Muslimene bruker ofte hvit drakt og hvit lue under bønnen.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0210

"Date-seller" by Trammell Hudson (autopilot) - Own work. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Date-seller.jpg#/media/File:Date-seller.jpg

 Når fastemåneden Ramadan er over, starter muslimer ofte med å spise dadler - her fra Kuwait City.
 Dette er også nedtegnet praksis av Muhammed (Sunnah).
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0234
 Kinesiske muslimer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0046
 Selvpisking under sjiamuslimenes feiring av Passion
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0325
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0267
 Islam
 I Islam kalles Moses for Musa. Han regnes som en av de største profetene.
 Islam lærer likevel at tekstene i Torahen og i Evangeliene har blitt forandret fra det
 originale innholdet gjennom tidene gjennom uforsiktighet og egne interesser.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0270
 Koranen har ti bud som omtrent tilsvarer Bibelens ti bud. De står imidlertid på forskjellige steder.

 

 

 

 

 

 

 

 Image0055
 Liste over profetene i islam  Mange er felles med kristendommen.
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0288
 Islamsk kunst
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0008
 Moske  Hvelvet tak
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0017
 Maria og Jesus i en gammel persisk shiaminiatyr
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0289
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0029
 Bilde av en maler
 Islam fører vanligvis videre den jødiske tradisjonen med å ikke lage bilder
 av guddommer, helgener og mennesker.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0036
 En ulykkelig kone klager til Qadi om mannens impotens.
 Qadi er en dommer  som tar avgjørelser i samsvar med islamsk religiøs lov ( sharia).
 Han er oppnevnt av herskeren av et muslimsk land.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0431
 Islamsk tidsregning er forskjellige fra den Gregorianske.
 Den regnes fra 580 e.Kr. etter vår tidsregning.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0502
 Kalit er den opprinnelige tittelen tatt av Abu Bakr ,Muhammeds svigerfar,
 da han tok lederskapet i 632.
 Kalifen regjerte over alle muslimer,og var det høyeste embede i det islamske samfunn.
 Kalifatet hadde fire funksjoner:
 1. Åndelig leder   -  veileder av muslimene
 2. Religiøs leder   -  den som setter i kraft Sharia
 3. Politisk leder    -  administrerer regjeringen og forholdet til staten
 4. Militær leder    -  den som gir ordre og utfører militære oppgaver
 
 Sharia er ikke et nedskrevet lovverk, men formuleres av de skriftlærdes
 varierende tolkning av Koranen og hadithene. Hadithene er fortellinger om
 hva Muhammed sa og gjorde.
 Koranen og Hadith omtales som "lovens røtter", og regnes som den viktigste
 kilden til islamsk rettsvitenskap.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0594
 1922-1923 Abdülmecid II var den siste kaliffen i Det Ottomanske dynastiet.
 Den mest vanlige oversettelsen av ordet kalifat viser til ordet "vicegerency" i Koranen
 som betyr å ta vare på.
 Det er en konstitusjonell republikk. Lederen og de andre styrende representerer folket
 og må styre i samsvar med en konstiusjonell lov som begrenser regjeringens makt
 over borgerne.
 Regjeringen representerer den politiske og teologiske enheten i det muslimske Ummah.
 Kalifatet var verdens første større velferdsstat.
 En velferdsstat vil si at regjeringen spiller en nøkkelrolle når det gjelder å beskytte og
 freme økonomiske og sosiale interesser til innbyggerne.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0030
 2012 Omar Suleiman ble utelukket av valgkommisjonen til valget i Egypt.  
 Abu Ismail ble også utelukket. Han mener at personlig frihet er uforenelig med islams
 religiøse lov. Alle kvinner i Egypt skal tvinges til å bære slør.
 Turister skal ikke drikke alkohol offentlig, kasinoene skal nedlegges, og de skal ikke
 kunne bruke todelt badedrakt.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0062
                                  Al Qaida                                                                                  Taliban
 2002 FNs sikkerhetsråd vedtok enstemmig å innføre sanksjoner på Al Qaida  og Taliban.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0064
 FNs sikkerhetsråd
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Image0001 
 Reaksjoner på Muhammed-karikaturene i Jyllands-Posten i Danmark
 Røde områder viser der protestene har vært sterkest.
 Blå områder viser der bildene har blitt publisert.
 Lilla områder viser der det er skrevet om bldene og det har blitt protestert.
 
 
 
 TILBAKE