Your Company
 
Kristend. 1 Kristend. 2 Kristend. 3 Kristend.4 Islam Hinduismen Budhismen Forskj. r. Utbredelse Div.
Home Historie 1 Historie 2 Historie 3 Religioner Kunstnere 1 Kunstnere 2 Kunst,bøker,film Forfattere Musikk Vitenskapsf. Daglig liv 1 Daglig liv 2 Gamle dager Startside

Is.h

 
 
 
 Image0023
 Utvidelser av Det arabiske riket
 
 1. Under Muhammed
 
 2. Under Abu Bakr
 
 3. Under Omar
 
 4. Under Othman
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0029
 622-632 Mørkerød farge Utvidelsene til Muhammed
 
 632-661 Lyserød farge
 
 661-750 Gul farge    Utvidelser under Umayyad dynastiet
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Image0002
 632-634 e.Kr. Det første muslimske kalifatet etter Muhammeds død.
 Det ble ledet av Muhammeds svigerfar Abu Bakr (573-634)
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 File:Mohammad adil rais-Caliph Umar's empire at its peak 644.PNG
 644 Umar (586-644) kalifatet
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0027
 Borgerkrig mellom Mu'awiya1 (rød), 'Amr ibn al-'As (blå) og Imam Ali (grønn)
 640 'Amr ibn al-'As erobret Egypt.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Image0006
 661 Ali var kalif Han var barnebarn til profeten Muhammed og den tredje sjiamuslimske kaliffen.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0007
 Klippemoskeen ble bygd under Abd al-Malik ibn Marwan ( 646-705)
 Han er en av de største araberne i de muslimske kalifatene.
 692 Abd al-Malik kjempet mot den bysantiske keiseren Justinian 2 i slaget ved Sevastopol på Krimhalvøya.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Image0019
 750
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0007
 750 Umayyad kalifatet var det andre av de fire store islamske kalifatene
 ettr Muhammeds død. Det ble ledet av Banu Umayyad
 661-750 Utvidelser i rosa farge
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Image0009
 737 Umayyad kalifatets erobringer i Asia.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Image0034
 850 Abbasid kalifatet på det største
 750 Abbasid kalifatet ble grunnlagt
 762 Abbasid kalifatet flyttet hovedstaden til Bagdad.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Image0037
 950 Abbasid kalifatet går i oppløsning.
 Abbasidene mistet sin militære dominans, og det oppsto i praksis uavhengige emirater.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0011
 909-1171 Fatimid kalifatet
 Kairo i Egypt ble gjort til hovedstad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0172
 717-1025
 853 Den bysantinske marinen angrep havnebyen Damietta i Nildeltaet.
 Garnison var fraværende på den tiden. Byen ble plyndret.
 Det ble tatt med mange fanger og store mengder våpen og forsyninger som var ment for

 emiratet av Kreta.

 

 

 

 

 

 Image0021
 1085
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0014
 600-1000 tallet  Kamper mellom det arabiske imperiet og det bysantinske riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0034

 632 - 634 Abu Bakr (573-634) var den første kalifen av islam.

 Han regjerte med tittelen "etterfølger av Allahs sendebud".

 Ummah var forpliktet til å bekjempe de ulike stammene i på den arabiske halvøya som tok avstand

 fra islam eller ønsket å gjenopprette sin fulle handlefrihet.

 Abu Bakr var en tidligere handelsmann og høyt anerkjent som dommer.

 Da Muhammed flyktet fra Mekka i hijra i 622, var Abu Bakr den eneste som fulgte ham.

 Abu Bakr ble også knyttet til Muhammed gjennom ekteskap.

 Abu Bakrs datter Aisha giftet seg med Muhammed kort tid etter flyttingen til Medina.

 

 

 
 
    

 

 

 

 

 

 

 Image0016
 1444-1446 og 1451-1481 Mehmed 2 (1432-1481) begynte å kreve myndighet over kalifatet.
 1517 Det osmanske riket seiret over mamelukk sultanatet og tok kontrolen over de fleste
 arabiske land.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Image0018
 1512-1520 Selim I (1466-1520) var sultan i Det ottomanske imperiet.
 1517  Den siste abbasid kaliffen i Kairo overga kalifatet til Selim 1.
 
 
 
 TILBAKE