Your Company
 
Kristend. 1 Kristend. 2 Kristend. 3 Kristend.4 Islam Hinduismen Budhismen Forskj. r. Utbredelse Div.
Home Historie 1 Historie 2 Historie 3 Religioner Kunstnere 1 Kunstnere 2 Kunst,bøker,film Forfattere Musikk Vitenskapsf. Daglig liv 1 Daglig liv 2 Gamle dager Startside

Is.i

 
 
 
 Image0065
 1928 "Det muslimske brorskap" ble grunnlagt av egypteren
 Hassan al-Banna. Da Det oppomanske riket brøt sammen,
 skjedde det en oppdeling i mindre enheter.
 
 "Brorskapet" spredte seg til Syria, Transjordan (senere Jordan), Palestina
 og Saudi Arabia.
 
 2013 "Det muslimske brorskap" har avdelinger i 70 land.
 
 2.verdenskrig "Brorskapet" lovet skriftlig at det ville hjelpe den tyske
 generalen Rommel. Ingen engelske eller amerikanske soldater
 skulle bli igjen i live i Kairo eller Alexandria.
 
 2.verdenskrig Brorskapets medlemmer tok del i en rekke terror-
 aksjoner, spesilet mot regjeringen til kong Farouk. Etter at han ble
 styrtet, støttet de den sekulære regjeringen til Nasser.
 
 1954 Brorskapet forsøkte å dreke Nasser under et opptog i
 Alexandria. Brorskapet ble utestengt, og 4000 medlemmer ble fengslet.
 
 1964 Nasser re-legaiserte aktivitetene til Brorskapet.
 Resultatet ble en ny bølge av angrep på presidenten.
 
 1966 Lederen til Brorskapet ble dømt til døden, og de andre ble
 plassert tilbake i fengselet.
 
 1981 Brorskapet myrder president Anwar Sadat. Han hadde lovet
 reformersom de ønsket f.eks. innføring av sharia, men ble svært
 sinte etter fredsavtalen med Israel.
 
 1984 Egyptiske myndigheter tillater aktiviteten til Broskapet, men bar
 som en religiøs organisasjon.
 
 2011 Diktatoren Hosni Murbarak blir styrtet og Brorskapet overtar makten i
 landet med president Mohamed Mursim ved roret.
 
 4.juli 2013 Et kupp styrker presidenten, og lederen for Brorskapet blir arrestert.
 
23 sept. 2013 En egyptisk domstol avgjør at det skal være forbud mot all aktivitet  
 til Brorskapet i landet. Eiendom skal inndras.
 
 
 
 1971 Hafez al-Assad ble president i Syria. Han kom fra den muslimske gruppen
 Alawittene. Borskapet så dem som muslimske frafalne.
 
 1980 Brorskapet forsøket et mislykket attentat mot Assad i Syria.
 Presidenten brukte hæren mot dem. I kampene de neste to årene
 døde 10-25 000 medlemmer av organisasjonen, og den ble nesten ødelagt.

 De overlevende flyktet til nabolandene.

 

 

 

 

 

 Image0162
 Sayyid Qutb (1906-1966) var en egyptisk forfatter, pedagog, islamsk teoretiker,

 poet og ledende medlem av det egyptiske muslimske brorskap i 1950 og 1960.

 1966 Han ble dømt for å ha planlagt drapet på Egypts president Gamal Abdel Nasser

 og ble henrettet ved henging.

 

 Noen har hevdet at uten skriftene til Sayyid Qutb ville mangel på sharia lov ha ført til at den

 muslimske verden ikke lenger var muslim, men ha vendte tilbake til pre-islamsk uvitenhet

 kjent som Jahiliyyah.

 Islam er forskjellig fra alle andre religion. Det er en livsstil.

 Vi prøvde å forstå hva Islam har å si om hvordan vi spiser, om vi gifter oss, hvordan vi snakker.

 Sayyid Qutb var den som mest påvirket vår generasjon.

 Sayyid Qutb mente at mange av de som sa de var muslimer, i virkeligheten var frafalne.

 Som jihadister var det tillatt å drepe slike muslimer, det var en religiøs plikt.

 De påstått frafalne inkluderte ledere av muslimske land, siden de ikke klarte å håndheve sharia loven.

 

 Et CIA program, kalt Operasjon Cyclone, kanalisert midler gjennom Pakistans

 Inter-Services Intelligence etaten til den afghanske Mujahideen.

 Mujahideen  sloss mot den sovjetiske okkupasjonen.

 

 2009 Notat fra USAs utenriksminister offentliggjort av WikiLeaks:

 Den viktigste kilden til finansiering av sunni terroristgrupper verden over er Saudi Arabia.

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0012
  Al-Qaida                                                                                                     Taliban
 

 2002 FNs sikkerhetsråd vedtok enstemmig å innføre sanksjoner mot Al-Qaida og Taliban.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0163

 al-Qaida verden rundt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0164
 1. mai av 2011 Osama bin Laden ble drept.
 Fotografiet viser bygningen hans i Pakistan.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0066
 Hassan al-Banna (1906-1949) var en egyptiske politiker og en islamsk predikant
 og reformator.
  
 1928 Muslimsk Brorskap ble stiftet i Ismailia.
 1933 Hovedkvarteret ble overført til Kairo.
 
 1941 Organisasjonen hadde allerede 60 000 medlemmer.
 1948 Dette tallet økt til 500 000 medlemmer, og hundretusener av sympatisører.
 Unionen av muslimer hadde sine egne moskeer, bedrifter, fabrikker, sykehus
 og høye stillinger i det militære og fagforeninger.
 Dermed fikk den religiøs og politisk foreningen "muslimske brorskap" stor innflytelse i Egypt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0055
 2010 Abu Bakr al-Baghdadi (1971-   ) ble leder for
 salafist terroristorganisasjonen Islamic State, I S.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0061
 2014 Islamister av Boko Haram kunngjorde etableringen av kalifatet
 i nord-østlige Nigeria.
 Boko Haram ønsker å forby vestlig utdanning. Navnet betyr "Bøker er synd".
 Valgdeltagelse blir avvist.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0087

 al-Shabaab betyr ungdommene "eller "The Boys"

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0122

 2014 al-Qaeda

 

 

 

 

 

 

Image0123

 1991- 2011 al-Qaedas militære konflikter

 

 

 

Image0181

 1889 Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908) satte opp en ny islamsk bevegelse, Ahmadiyya,

 i britisk India.

 Han hevdet at Jesus hadde overlevd korsfestelsen, og hadde migrert til Kashmir der han

 døde en naturlig død.

 Mirza Ghulam Ahmad hevdet å ha blitt guddommelig utnevnt som Mahdi og Messias.

 I likhet med Jesus var han oppfyllelse av islams eskatologiske profetier.

 

 

 

 

 

 

 TILBAKE