Your Company
 
Kristend. 1 Kristend. 2 Kristend. 3 Kristend.4 Islam Hinduismen Budhismen Forskj. r. Utbredelse Div.
Home Historie 1 Historie 2 Historie 3 Religioner Kunstnere 1 Kunstnere 2 Kunst,bøker,film Forfattere Musikk Vitenskapsf. Daglig liv 1 Daglig liv 2 Gamle dager Startside

Is.k

 
 Image0211

 Image0212

By ???? ?????? - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23337397

 Profeten Jesus
 Isa ibn Maryam: Jesus, Marias sønn)
 Jesus er ansett å være den nest siste profeten og budbringer av Gud og al-Masih (Messias) i Islam
 Han ble sendt for å veilede Israels barn med et nytt skrift,  al-Injil (evangeliet).
 Troen krever at Jesus betraktes som en profet i Islam.
 Han er åpenbart en betydelig figur i Koranen i 93 ayaat (eller vers)
 Moses vises 136 ganger og Abraham 69 ganger i Koranen.
 Koranen sier at Jesus ble født som en "ren gutt" av Maryam (Maria).
 Hun var jomfruelig, så det var en mirakuløs hendelse som skjedde etter dekret
 av Gud Skaperen (Allah).
 Dette var en følge av en profetiske melding  i det gamle testamentet passasje Jesaja 7:14
 og de nytestamentlige passasjene Matthew 1:18-25 og Luke 1:26-38.
 
 For å hjelpe det jødiske folket, ble Jesus gitt muligheten til å utføre mirakler
 (for eksempel helbredelse ulike plager som blindhet, vekke de døde til liv, kaste ut demoner, etc.)
 Ingen annen profet i Islam hadde noensinne utført så mye, alt etter Guds vilje.
 Koranen gir ikke klart uttrykk for at Jesus ble korsfestet.
 I stedet Koranen sier "Gud oppreiste ham til seg selv".
 Som i evangeliene heter det at Isa (Jesus) steg opp til himmelen.
  I den 19 Sura av Koranen (vers 33), blir det antatt at Jesus har sagt:
 Fred er ved meg den dagen jeg ble født, den dagen jeg dør, og den dagen jeg står opp igjen.
 En lignende uttalelse kom Johannes Døperen med et par vers tidligere i den samme Sura.
 Hele menneskeheten vil komme tilbake til jorden, og stilles til doms under dommedagen.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0213
 Jomfru Maria bestykker palmetreet slik det er beskrevet i Koranen
 
 
 Som hos alle profetene i Islam anser muslimer at Jesus ble sendt etter Guds vilje.
 Forkynnelsen hans bør betraktes som "rett vei" for Gud.
 Islam avviser den kristne treeninghetslæren med at Jesus var Guds inkarnasjon eller sønn.
 Koranen sier at Jesus selv aldri hevdet å være Guds sønn.
 Jesus vil nekte at han noensinne hevdet å ha guddommelighet på dommedag.
 Gud vil forsvare ham.
 Jesus blir tradisjonelt forstått i Islam som forløperen til Muhammed.
 
 Jesus er unik fordi han var den eneste profeten i Islam som verken var gift eller hadde barn.
 Muslimer tror at Jesus vil returnere til jorden nær dommedag gjenopprette rettferdighet
 og beseire al-Masih ad-Dajjal ("den falske Messias", også kjent som Antikrist.
 Jesus vil ikke returnere som en ny profet.
 Muhammed var den siste profeten.
 Jesus vil fortsette der han slapp ved himmelfarten, og leve i 40 år før en naturlig død.
 
 
 
 TILBAKE