Your Company
 
Kristend. 1 Kristend. 2 Kristend. 3 Kristend.4 Islam Hinduismen Budhismen Forskj. r. Utbredelse Div.
Home Historie 1 Historie 2 Historie 3 Religioner Kunstnere 1 Kunstnere 2 Kunst,bøker,film Forfattere Musikk Vitenskapsf. Daglig liv 1 Daglig liv 2 Gamle dager Startside

Islam

 
 
 
 Image0096
 Islams utbredelse i grønn farge 
 Mer
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0021
 Muhammed ved Kaba i Mekka 
 Muhammed
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0529
 Koranen fra 1100-tallet  
 Koranen
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0108
 Kaaba i Mekka 
 Mer
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0118
 Medina ligger nord for Mekka  
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0123
 Sofiamoskeen 
 Kjente islamske byggverk
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0129
 Islam betrakter ikke Muhammed som grunnlegger av en ny religion.
 Han gjenopprettet den opprinnelige monoteistiske troen (- bare en gud) til Abraham,
 Moses, Jesus og andre profeter.
 Diverse
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0022
 Utvidelser av det arabiske riket
 Kalifater
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0027
 "Det muslimske brorskap"
 Mer

 

 

 

 

 

 

 

 Image0168
 Zener er islamsk lov.
 Mer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0210

By ???? ?????? - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23337397

 Profeten Jesus

 Mer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0235
 Bruk av hijab
 Mørke grønt: Bruk er påbudt ved lov
 Grønt: Bruk er vanlig i hele samfunnet
 Rosa: Bruk er vanlig blant kvinner
 Rød firkant: Loven gir forbud i noen sammenhenger
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0238
 Dette regnes som fotsporet til Muhammed.
 Det finnes i mausoleumet i Istanbul.
 
 
 Hadith er en viktigste kilden i islamsk rettsvitenskap. Der heter det: Englene brer
 sine vinger over den som søker kunnskap.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0029
 Encyclopaedia til Imam Ali                                                     Moske i Hamburg i Tyskland til Imam Ali
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0071
 Id eller eid al-fitr er en muslimsk høytid som markerer slutten på fastemåneden ramadan.
 Den blir feiret med bønnesamlinger, gjestebud og ved at man tar på seg nye klær.
 Det er vanlig å besøke gravsteder og gi gaver og almisser i forbindelse med Id.

 

 

 

 

 

 

 

 Image0076
   Islamsk symbol                                                             Arabisk kalligrafi

 

 

 Sharia betyr høyere stil, en retningslije for handlingen.

 Dette spenner over en stor del av livet til en muslim.

 Sharia er proklamert i islam som "evig og uforanderlig".

 Hapam , haramny er i Sharia forbudte handlinger. For eksempel, er svinekjøtt haramnoy.

 Lam slaktes med påkalling av Allahs navn, halal.

 

 Wahhabi er en ultrakonservativ retning.

 Retningen støttes av Saudi-Arabia.  

 Wahhabi prester fra Saudi-Arabia etablerer madrassaer (religiøse skoler) i den islamske verden.

 

 

 Salafi bevegelsen (Salafist bevegelsen) er en ultra-konservative bevegelsen i Sunni Islam.  

 Den dukket opp i andre halvdel av attenhundretallet.

 Bevegelsen talte for en fundamentalistiske tilnærming til Islam med utgangspunkt i profeten Muhammed

 og hans tidligste tilhengere-al-salaf al-salih, de fromme forfedre.

 Salafi bevegelsen avviser religiøs innovasjon, og støtter gjennomføringen av sharia (islamsk lov).

 Bevegelsen er delt i tre:

 Den største gruppen er purister (eller quietists) Den  unngår politikk, og fokuserer på utdanning

 og misjonsarbeid.

 Den nest største gruppen er aktivister, som blir involvert i politikk.

 Den minste gruppen er de jihadister.

 Salafi bevegelsen er ofte beskrevet som synonymt med Wahhabism,men salafistene vurdere

 begrepet "Wahhabi" som nedsettende.