Your Company
 
Kristend. 1 Kristend. 2 Kristend. 3 Kristend.4 Islam Hinduismen Budhismen Forskj. r. Utbredelse Div.
Home Historie 1 Historie 2 Historie 3 Religioner Kunstnere 1 Kunstnere 2 Kunst,bøker,film Forfattere Musikk Vitenskapsf. Daglig liv 1 Daglig liv 2 Gamle dager Startside

Kri.g

 
 
 
 Image0009
 70 e.Kr. Jerusalem ødelegges.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0003
 Modell av tempelet i Jerusalem
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0309
 Tempelet i Jerusamel blir ødelagt, og verdier overført til Roma.
 Jerusalem gjorde opprør, og romerne slo det ned.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0132
 Vespasian var keiser da Jerusalem ble angrepet i år 70 e.Kr., men han overlot til sønnen
 sin Titus å angripe Jerusalem.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0133
 Titus var keiser 79 e.Kr. - 81 e.Kr.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image:Roman Empire 69AD.PNG
 Det romerske keiserriket året før Jerusalem ble angrepet i år 70 e.Kr.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image:First century palestine.gif
 Provinsene i det første århundret etter Kr.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image:Arco de Tito.jpg
 Triumfbuen til Titus på Forum Romanum i Roma.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image:Titus Augustus Denarius.png
 Mynt som viser seieren til Titus over Jerusalem  70 e.Kr.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0606
 Denar med byste av Vespasian. Den er til minne om hans seier over Judea.
 Vespasian kom til makten etter Neros selvmord (juni, 68 e.Kr.)
 Under borgerkrigen oppholdt general Vespasian seg i Midtøsten der de romerske legionærene 
 i Judea og Egypt utropte ham til keiser i juli 69.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image:Vista general de Masada.jpg
 En del jøder holdt stand mot romerne på fjelltoppen Masada. Festningen holdt stand i 3 år fordi
 Herodes den store hadde sørget for store matlagre der.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0134
 Romerne bygde sterke rambukker for å bryte ned festningen. Natten før romerne overvant
 festningen, gjorde beboerne på festningen kollektivt selvmord for å unngå å bli romerske fanger.
 Det var i alt 960 menn, kvinner og barn på festningen.
 
 
 
 TILBAKE