Your Company
 
Kristend. 1 Kristend. 2 Kristend. 3 Kristend.4 Islam Hinduismen Budhismen Forskj. r. Utbredelse Div.
Home Historie 1 Historie 2 Historie 3 Religioner Kunstnere 1 Kunstnere 2 Kunst,bøker,film Forfattere Musikk Vitenskapsf. Daglig liv 1 Daglig liv 2 Gamle dager Startside

Kristend. 1

 
 
 
 Image0068
 Edens hage
 Den første tiden
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0069
 Abraham kom fra Ur. Ur lå i det som nå er Irak.
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0079
 Abraham regnes som grunnleggeren av tre religioner - jødedommen,kristendommen og islam.
 Kartet viser utbredelsen av disse religionene.
 Abraham,Isak,Jakob
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0083
 Jakob og Rakel hadde tolv sønner. De ble stamfedre til Israels tolv stammer.
 Sønnene kaster den yngste broren,Josef, i brønnen fordi de er misunnelige på han.
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0085
 Moses   
 Israelerne levde i Egypt i rundt 400 år (Ca. 1600 - 1200 f.Kr)
 Moses førte dem ut av Egypt.
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0093
 Israelittene når inn i Israel, og muren faller i Jerico.
 Saul,David og Salomo
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0491
 926 f.Kr. Riket til kong Salomo ble delt mellom de to sønnene hans 
 Historie etter kong Salomo frem til 597da Nebukadnesar erobrer Judea.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0516
 605- 535 f.Kr. (70 år) Fangenskapet i Babylon
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0003
 Jesajas bok
 Diverse
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0232
 Noas ark
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0289
 JHVH  er navnet på gud i den hebraiske bibelen.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0008
 Salme 23
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0627
 Høyesteprest ofrer ei geit.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0500
 Syndebukken
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0011
 Baal kulten var den største og mest langvarige trusselen mot tilbedelsen av Herren
 blant de gamle israelittene.
 
 Baal ble også kalt Beelzebul, og blir i Det nye testamentet kalt Satan, "fyrste av demoner".
 Navnet kan bety "Fluenes herre".

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0037 
 Forvirringen av språk blir beskrevet i Genesis 11:1-9 som følge av byggingen av Babels tårn.