Your Company
 
Kristend. 1 Kristend. 2 Kristend. 3 Kristend.4 Islam Hinduismen Budhismen Forskj. r. Utbredelse Div.
Home Historie 1 Historie 2 Historie 3 Religioner Kunstnere 1 Kunstnere 2 Kunst,bøker,film Forfattere Musikk Vitenskapsf. Daglig liv 1 Daglig liv 2 Gamle dager Startside

Kristend. 2

 
 
 
 Image0100
 Herodes den store erobret Jerusalem 36 f.Kr. 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0106
 Jesus blir født 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0111
 Døperen Johannes døper Jesus 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0595
 Jesus og barna 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0120
 Det siste måltidet Jesus hadde sammen med disiplene  
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0127
 Jesus blir dømt til korsfestelse 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0130
 Romerne angriper tempelet i Jerusalem i august 70 e.Kr. 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0135
 Evangelisten Lukas  
 Evangelistene
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0139
 Jesus sa om apostelen Peter at "På deg vil jeg bygge min kirke".  
 Diverse
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0142
  Paulus  
 Paulus og Johannes Åpenbaring
 
 
 Jødedommen delte seg i flere filosofiske retninger. Blant disse var fariseere,sadukeere,
 seloter og esseere.
 Forskjellen mellom fariseerne og de andre retningene var at fariseerne levde etter den
 muntlige loven som stammet fra Moses.