Your Company
 
Kristend. 1 Kristend. 2 Kristend. 3 Kristend.4 Islam Hinduismen Budhismen Forskj. r. Utbredelse Div.
Home Historie 1 Historie 2 Historie 3 Religioner Kunstnere 1 Kunstnere 2 Kunst,bøker,film Forfattere Musikk Vitenskapsf. Daglig liv 1 Daglig liv 2 Gamle dager Startside

Kristend. 3

 
 
 
 Image0150
 Kristne i prosent 
 Kristendommens utbredelse
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0155
 Hieronymus 
 Kirkens første periode
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0165
 Augustin
 De første kirkefedrene
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0173
 Korstogene  
 Mer
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0181
 St.Dominik (1170-1221) 
 Munkeordener i høymiddelalderen
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0058
 Inkvisisjonen brenner bøker 
 Forfølgelse
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0065
 Martin Luther 1483-1546 
 Mer
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0079
 Ulrich Zwingli  1484-1531 
 Forskjellige kirkefedre
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0083
 Pave Johannes 13 var pave 1958-1963 
 Paver
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0087
 "Haugianerne"  
 Diverse
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0016
 1679 Konfirmasjon
 Konfirmasjon kommer at det latinske confirmare som betyr å bestyrke, bekrefte.
 Det er opprinnelig et kristent overgangsrituale.
 Overgangsritualer fra barn til voksne finnes i de fleste kulturer verden over.
 I noen trossamfunn betraktes konfirkasjonen som et sakrament.
 Andre ser den som en bekreftelse eller styrking av konfirmanten, eller en forbønnshandling.
 
 1736 Konfirmasjonen ble innført i Danmark-Norge.
 
 
 1965 Andre Vatikankonsil :
 Erklæring Nostra Ætate understreket at jøder ikke bærer kollektiv skyld for
 korsfestelsen av Kristus.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0214

 Forskjellige fremstillinger av Jesus

 

 

 

 

 

Image0206

 Den klassiske læren om treeningheten