Your Company
 
Kristend. 1 Kristend. 2 Kristend. 3 Kristend.4 Islam Hinduismen Budhismen Forskj. r. Utbredelse Div.
Home Historie 1 Historie 2 Historie 3 Religioner Kunstnere 1 Kunstnere 2 Kunst,bøker,film Forfattere Musikk Vitenskapsf. Daglig liv 1 Daglig liv 2 Gamle dager Startside

Kristend.4

 
 
 
 Image0268
 Madonna med barnet
 Kristen kunst
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0222
 Rosenkrans
 En rosenkrans er et perlekjede, som fungerer som tellekjede for rosenkransbønnen, også
 selv kalt rosenkransen.
 Katolsk religionsutøvelse
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0223
 Lucia 
 Religiøse feiringer
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0026
 Utbredelse av protestantismen. Den anglikanske trosretningen er tatt med.
 Forskjellige retninger
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0033
 Gutenbergs bibel
 Bibelen
 
 
 FORSKJELLIGE SKRIFTER
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0254
 Kloster  I klostrene ble det ofte dyrket  urter.
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0298
 Nonnekloster 1930
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0255
 Grunnplanen til ei stavkirke
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0256
 Stavkirke
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0389
 Gregory 13 var pave mellom 1572 og 1585.
 Den gregorianske kalenderen er godtatt internasjonalt.
 Den gregorianske kalenderen er en reform av den Julianske kalenderen.
 Den Julianske kalenderern har navn etter Julius Cæsar og ble innført 46 f.Kr.
 som en reform av den romerske kalenderen.
 Den julianske kalenderen har 365 dager i året fordelt likt over 12 måneder med
 en ekstra dag hvert fjerde år. Det julianske året blir dermed i gjennomsnitt
 365,25 dager.  
 Den gregorianske kalenderen er heller ikke helt riktig, for jorda bruker 365 dager,
 5 timer og 49 minutter på å gå rundt sola.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0487
 Den norske kirkes våpen
 1942 Flertallet av prestene i Den norske kirke la ned sitt embete i protest
 mot den tyske okkupasjonsmakten.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0525
 "Den hellige grail"er et hellig objekt som finnes i noen kristne tradisjoner.
  Vanligvis brukes uttrykket om skåla eller koppen som Jesus brukte til sitt siste måltid.
 "Den hellige grail" sies å ha mirakuløs makt.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0013
 "Den hellige grail"
 I tidlig fransk betyr ordet gral kopp, tallerken eller fat.
 I middelalderen betraktet de gral som et beger som inneholdt Jesu blod
 ved nattverden. Jesu blod ville være utstyrt med mystisk-magiske krefter.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0048
 Max Weber (1864-1920) brukte religionssosiologi i  "Protestantisk etikk og kapitalismens ånd".
 Han skapte begrepet "indre verdslig askese". Denne askesen bestemmes av en kombinasjon
 av et verdslig og et asketisk element. Det verdslige askesen skapte plikt til et utrettelig arbeid.