Your Company
 
Kunstretninger Kunst 2 Arkitektur Teknikker Før trykkekunsten Nyere bøker Bøker,diverse Film mm. Brev
Home Historie 1 Historie 2 Historie 3 Religioner Kunstnere 1 Kunstnere 2 Kunst,bøker,film Forfattere Musikk Vitenskapsf. Daglig liv 1 Daglig liv 2 Gamle dager Startside

Kunst,bøker,film

 
 
 
 Image0221
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0011
 1751 Første bind av Encyclopaedia                                 Kunnskapens tre
 Boka hadde 60 000 temaer, og den fikk mye å si for opplysningstiden.
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0013
 Noe av innholdet i Encyclopaedia
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Image0014
 Denis Diderot (1713-1784) var med i utarbeidelsen av Encyclopaedia.
 Han var en fransk filosof og forfatter i opplysningstiden.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0281
 Malerskole
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0239
 Grafitti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0090
 1886 Bernkonvensjonen ble vedtatt  i Bern i Sveits.
 Den utgjør et vern av litterære og kunstneriske verk gjennom opphavsrett.
 Dette er den første og viktigste internasjonale avtalen på dette området.

 

 

 

 

 

 

 

 Image0088
 Kunstutstilling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0120
 200 f.Kr. Papiret historie går tilbake til Kina.
 Kunnskapen på papirproduksjon spredt seg sakte i Øst-Asia og vestover gjennom Samarkand
 og Bagdad.
 900 tallet Papirframstilling og industriell behandling i Europa begynte på den iberiske halvøya.
 Muslimene tok med seg kunnskapene fra Midtøsten.
 På 1300-tallet nådde kunnskapene fram til Tyskland.

 

 

 

 

 

 

 

 Image0121
 Silkepapir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0167