Your Company
 
1.Verdenskrig Mellomkrigstiden 2.verdenskrig A 2.verdenskrig B 2.verdenskrig C Etterkrigstiden Org. Forskjel.
Home Historie 1 Historie 2 Historie 3 Religioner Kunstnere 1 Kunstnere 2 Kunst,bøker,film Forfattere Musikk Vitenskapsf. Daglig liv 1 Daglig liv 2 Gamle dager Startside

Mellomkrigstiden

 
 
 
 Image0026
 1926 Tyske stormtropper 

 Frem til 1930

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0058
 Hitler
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0023
 1933 Hitler vant valget 
 Diverse
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0088
 Rasepropaganda i mellomkrigstiden 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0094
 Bøker brennes 
 Fascistiske holdninger i mellomkrigstiden
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0240
  Rikspartidagen i 1935
  30-årene
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0217
 1936 De olympiske sommerlekene i Berlin
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Fil:Bundesarchiv Bild 183-R69173, Münchener Abkommen, Staatschefs.jpg
 1938 Münchenavtalen var en traktat mellom Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Italia.
 Diverse
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0228
 Vinterkrigen i Finland i 1939. Russerne angrep finnene, og finnene støttet derfor Hitlers
 kamp mot russerne.
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0253
 Tyskland 1933-1943 
 Mørke blå farge: Grensa østover til Tyskland i dag
 Diverse
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0015
 Molotov (1890-1986) var Josef Stalins protesje frem til 1957 da han ble fjenet av Khrusjtsjov.
 1939 Molotov-Ribbentrop-pakten med Nazi-Tyskland
 Pakten fant sted etter at Storbritannia og Frankrike nektet å gå i allianse med Sovjetunionen
 mot Nazi-Tyskland.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0001
 1928 Kellogg-Briand-pakten eller Paris-traktaten
 Dette er en internasjonal traktat som vil forby krig. Elleve land undertegnet.
 Navnet er fra USAs utenriksminister Kellogg og den franske utenriksministeren Briand.
 Mørk grønn: Innledende saksbehandlere  Lyse grønn: Andre stater som undertegnet
 Lysebblå: Kolonier blant underskriverne Mørke blå: Folkeforbundets territorier
 
 1930 En nøytralitetslov ble vedtatt i Kongressen i USA.
 Den var svar på den økende uroen i Europa og Asia som til slutt førte til andre verdenskrig .
 Loven ansporet til isolasjonisme og ikke-intervensjonisme i USA.
 Landet ville ikke igjen vikles inn i kostbare utenlandske konflikter som i 1.verdenskrig.