Your Company
 
1.Verdenskrig Mellomkrigstiden 2.verdenskrig A 2.verdenskrig B 2.verdenskrig C Etterkrigstiden Org. Forskjel.
Home Historie 1 Historie 2 Historie 3 Religioner Kunstnere 1 Kunstnere 2 Kunst,bøker,film Forfattere Musikk Vitenskapsf. Daglig liv 1 Daglig liv 2 Gamle dager Startside

Org.

 
 
 
 Image0217
 FN  
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image:International Court of Justice.jpg
 FN,s internasjonale domstol i Haag i Nederland 
 FN bygninger i forskjellige land
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0071
 UNICEF 
 FN's organisasjoner
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0076
 FN's generalsekretær Ban  Ki-moon 
 Diverse om FN
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0097
 Situasjonen under "Den kalde krigen"  
 Blå farge:  Nato
 Rød farge: Warszawapakten
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0082
 EU    Lysegrønn farge er de landene som søker medlemskap.
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0093
 Medlemmer i EU i 2007  Rosa farge viser land som ønsker medlemsskap.
 Diverse om EU
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0217
 WTO (World Trade Organization) Verdens handelsorganisasjon 
 Mer
 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0219
 Ottawa-avtalen
 Land som har undertegnet avtalen mot landeminer.
 Diverse