Your Company
 
Organisasjoner Ideologier Verdensbilde Oppdagelser 2 Atomkraft Symboler Diverse
Home Historie 1 Historie 2 Historie 3 Religioner Kunstnere 1 Kunstnere 2 Kunst,bøker,film Forfattere Musikk Vitenskapsf. Daglig liv 1 Daglig liv 2 Gamle dager Startside

 
 
 
 Image0344
 NATO og Warsawapakten 1949-1990
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0346
 Militærallianser under "Den kalde krigen"
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0347
 Økonomiske allianser under "Den kalde krigen"
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0348
 Østblokken
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0338
 FN's matvareprogram
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0512
 UNESCO  Verdensarven  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0478
 START (Strategic arms reduction treaty)
 2010  Nye START mellom USA og Russland skal redusere antall atomvåpen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0084
 1869 Baselerkongressen
 "First International" Den internasjonale arbeiderne Forening (IAA)
 1864 ILO ble grunnlagt i London.
 Målet: Beskyttelse, fremdrift og fullstendig frigjøring av arbeiderklassen
 
 
 
 BORGERLØNN
 Det fins måter å innføre borgerlønn på for eksempel 1,5 G (132 555 kroner i 2014)
 som er provenynøytral – det vil si at det ikke koster staten noe ekstra.
 En slik sikkerhet i bunnen bør være en del av samfunnskontrakten.
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0097
 1823 ASS (The Anti-Slavery Society) ble grunnlagt                                                      Thomas Clarkson
 1838 Målet om å avskaffe slageriet ble i det vesentlige oppnådd.