Your Company
 
Kristend. 1 Kristend. 2 Kristend. 3 Kristend.4 Islam Hinduismen Budhismen Forskj. r. Utbredelse Div.
Home Historie 1 Historie 2 Historie 3 Religioner Kunstnere 1 Kunstnere 2 Kunst,bøker,film Forfattere Musikk Vitenskapsf. Daglig liv 1 Daglig liv 2 Gamle dager Startside

Utbredelse

 
 
 
 Image0010
 2011 Kristendommens utbredelse
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0500
 Image0501
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0502
 Romersk-katolske
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0035
 Ortodoks katolske   Land med gul farge har et betydeling mindretall av ortodoks katolske.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0014
 "Anglican Communion"  i blått
 Den nordiske lutherske kirken i grønt
 Den gamle,katolske kirnen i rødt
  "Anglican Communion" er en fellesbetegnelse på en rekke kirker med utspring i
 Den engleske kirke (Church of England). Kirkene er protestantiske, men har
 samtidig sterke trekk fra katolisismen.
 2003 Den anglikanske kirken i USA fikk sin første homofile biskop.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0503
 Ateister,gnostikere
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0005
 1618 Kirkesamfunn i Sentral-Europa
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0007
 Sunnimuslimer, shiamuslimer og ibadimuslimer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0010
 Skille mellom religion og stat  Land med gul farge har statsreligion.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0011
 Image0012
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0040
 Protestantismen fikk først stor utbredelse (blått), men gikk etterhvert litt tilbake.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0209

"Compassrose Flag" by Alekjds - Own workMitre image by Xavigivax (talk · contribs): File:Mitra heráldica.svg.Typeface used for the inscription ? ???T??? ????T??OS?? ???S (English: The truth will set you free) is Linux Libertine.. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Compassrose_Flag.svg#/media/File:Compassrose_Flag.svg

 Den anglikanske kommunion er en internasjonal sammenslutning av kirker bestående av kirken og av
 nasjonale og regionale anglikanske kirker i fullt fellesskap.
 Dette betyr at de ideelt sett er gjensidig enighet om viktige doktriner og at alle har full deltagelse
 i det sakramentale livet.