Matematikk
 
M.2 A M.2 B M.2 C M.2 D M.2 E M.2 F M.2 G M.2 H M.2 I
Start  Addisjon 1 Addisjon 2 Addisjon 3 Subtraksjon 1 Subtraksjon 2 Subtraksjon 3 Multiplikasjon 1 Multiplikasjon 2 Multiplikasjon 3 Divisjon 1 Divisjon 2 Divisjon 3 Brøk og prosenter Geometri Videregående 1 a Videregående 1 b Forskjellig

Multiplikasjon 2

 
 
 
 Image0488
 Flaggermus har skarpe tenner og kan spise opp mot 3000 insekter i
 løpet av en natt. Hvor mange insekter kan flaggermusa spise i løpet
 av ei uke? =  
 
 Image0489
 
 På ei uke blir dette = 21 000 insekter