Matematikk
 
Geometriske former Omkrets Areal Tredimensjonale figurer Overflate Volum Konstruere
Start  Addisjon 1 Addisjon 2 Addisjon 3 Subtraksjon 1 Subtraksjon 2 Subtraksjon 3 Multiplikasjon 1 Multiplikasjon 2 Multiplikasjon 3 Divisjon 1 Divisjon 2 Divisjon 3 Brøk og prosenter Geometri Videregående 1 a Videregående 1 b Forskjellig

Overflate

 
 
 
 Image0217
 I en kube er alle sider like lange. Alle prismer har 6 sider. En finner derfor
 overflaten ved å multiplisere arealet til ei side med 6.
 
 
 Oppgaver
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0229
 
 
 Oppgaver
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0217
 I prismer kan både endeflatene og sideflatene være rektangler. Da må du regne ut
 arealet til to og to sider og summere svarene for å finne hele overflaten.
 
 
 Oppgaver
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0224
 Overflaten til sylindere
 
 
 Oppgaver
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0218
  Overflaten til kuler
 
 
 Oppgaver
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0219
 
 
 
 Oppgaver