Matematikk
 
Geometriske former Omkrets Areal Tredimensjonale figurer Overflate Volum Konstruere
Start  Addisjon 1 Addisjon 2 Addisjon 3 Subtraksjon 1 Subtraksjon 2 Subtraksjon 3 Multiplikasjon 1 Multiplikasjon 2 Multiplikasjon 3 Divisjon 1 Divisjon 2 Divisjon 3 Brøk og prosenter Geometri Videregående 1 a Videregående 1 b Forskjellig

Volum

 
 
 
 Image0217
 Volumet til en terning.
 Når du regner ut volumet, regner du ut hvor mange små terninger
 gjenstanden inneholder.
 Siden terninger er tredimensjonale (lengde,bredde,dybde) må du
 skrive et tretall over benevnelsen.
 
 
 Oppgaver
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0226
 Voumet til alle prismer er lengde multiplisert med bredde multiplisert
 med dybde.
 
 
 Oppgaver
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0222
 Prismer kan også ha andre former på endeflatene.
 Siden disse endeflatene er trakanter, må du dividere på 2 for å finne
 svaret.
 
 
 Oppgaver
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0220
 Volumet til sylindere er arealet til grunnflaten multiplisert med høyden.
 
 
 Oppgaver
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0227
 Volumet til pyramider tilsvaret volumet til tilsvarende prismer med
 samme grunnlfate og høyde dividert med 3.
 
 
 Oppgaver
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0236
 
 
 Oppgaver
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0232
 Volumet til kjegler er grunnflaten multiplisert med høyden  dividert
 med 3.
 
 
 Oppgaver