Your Company
 
Linjediagram 1 Linjediagram 2 Søylediagram 1 Søylediagram 2 Sektordiagram 1 Sektordiagram 2
Home Geometri,omkrets Geometri,areal 1 Geometri,areal 2 Geometri,volum Geometri Trinn 2 Geometri, konstruering Algebra Nøtter Diagrammer Koordinat-systemet

Diagrammer

 
 Image0003
 Linjediagram  Det viser temperaturen på de forskjellige dagene i uka.
 
 
 
 
 
 
 
 Image0005
 Søylediagram  Det viser høyden til forskjellige elever.
 
 
 
 
 
 
 
 Image0006
 Sektordiagram   Det viser hva Nina bruker lommepengene sine på i ei uke.