Your Company
 
Rettvinklet prisme Trekantet prisme Sylinder Pyramide Kjegle Kule
Home Geometri,omkrets Geometri,areal 1 Geometri,areal 2 Geometri,volum Geometri Trinn 2 Geometri, konstruering Algebra Nøtter Diagrammer Koordinat-systemet

Geometri,volum

 
 Volumet til en gjenstand vil si hvor stort  innholdet er - hvor mye den rommer.