Your Company
 
Rektangel Kvadrat Parallellogram Rombe Trapes Drake
Home Geometri,omkrets Geometri,areal 1 Geometri,areal 2 Geometri,volum Geometri Trinn 2 Geometri, konstruering Algebra Nøtter Diagrammer Koordinat-systemet

Parallellogram

 
 Image0007
 Vinylbelegget er skjært til som et parallellogram. Finn arealet:
 
 
 
 
 
 
 Image0008
 Husk at parallellogrammer har to par med parallelle sider. Vinklene mellom sidene er ikke rette.