Your Company
 
Sol Vind Vann Geot. Bio Gass Olje Kull Atom. Batterier Turbin,generator Bruk Mer
Hem Verdensrommet Solsystemet Romfart Jorda 1 Jorda 2 Jorda 3 Energi Elektrisitet,lys,foto Transport Teknologi,kjemi Forskjellig Samfunnet 1 Samfunnet 2 Samfunnet 3 Startside

Atom.

 
 
 
 Image0234
 Atomkraftstasjoner
 Mer
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0348
 De radioaktive stoffene til atomkraftverk utvinnes av uranmalm.
 Radiokativitet og brenselsstaver
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image:PressurizedWaterReactor.gif
 Atomkraftverk
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0006
 2009 Kjernekraftverk i verden (Noen av dem kan være nedlagt).
 Kjernekraft
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0041
 Opprenskning etter ulykken i atomkraftverket Three Mille Island i USA
 Det har vært 52 "hendelser" i atomkraftverk i USA.
 Avfall, forurensning
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0014
 Manhattan prosjektet skapte den første kjernefysiske bomben, Trinity.
 Atomkraft som våpen
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0028
 Uran brukes til produsjon av atomkraft og atomvåpen.
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0235
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image:Byron IL Byron Nuclear Generating Station 2.jpg
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0079
 Vannavkjølt reaktor
 1. CPS
 2. Lokket til reaktoren
 3. Trykktank
 4. Blokk med beskyttende rør
 5.
 6. Kabinettet til aktiv sone
 7. Brenselselementer, kontrollstaver
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0025
 Kjernekraft gjennom fusjon 
 Solenergien er resultat av fusjon mellom to hydrogenatomer som blir til helium.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0003
 EWS er et energiselskap med hovedkontor i Schönau im Schwarzwald .
 Det er et resultat av en antikjernefysisk bevegelse.
 Selskapet driver det lokale kraftnettet og distribuerer grønn kraft
 til hele Tyskland.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Fil: Fukushima I NPP 1975 middels avling rotert labeled.jpg
 2011 Kjernekraftverket Fukushima ble alvorlig skadet fra tsunamien etter et jordskjelv.
 Det ligger i Japan.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0015
 2013 2011 Kjernekraftverket Fukushima er fortsatt høyradioaktivt.
 160 000 mennesker er evakuert og bor fortsatt i midlertidige boliger.
 Noen landområder vil ikke kunne brukes på flere hundre år.
 Den vanskelige oppryddingsjobben til ta 40 år eller mer og koste titalls milliarder
 dollar.
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0017
 1943 Hanford i delstaten Washington ved Columbia River ble etablert.
 Det var en del av Manhattan prosjektet.
 B Reactor, den føste fullskala plutonium produsjons-reaktoren i verden ble utviklet.
 Plutonium ble brukt i den første atombomben og testet ved Trinity området.
 Det ble brukt i Fat Man. Bomben ble detonert i Nagasaki i Japan.
 
 Hanford har USAs to tredjedeler av høyradioaktivt avfall etter volum.
 
 1986 Den amerikanske regjeringen frigjorde 19 000 sider med dokumenter
 som viser at mellom 1946-1986 ble tusenvis av amerikanske gallons med
 radioaktiv væske sluppet ut. Radioaktivt avfall strømmet inn i Columbia River
 og videre ut i havet. Også luft ble forurenset.
 
 2014 Hanford arven koster milliarder av dollar hvert år i en tilsynelatende
 endeløs opprydding av lekkasjer fra underjordiske lagertanker.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0022
 Miljøkatastrofer forårsaket av mennesker

 

 

 Den britiske kjernekraftinvesteringen koster britene 92,5 pund per MWh i 35 år.

 Det er cirka tre ganger kraftprisen i Norge, og rundt det dobbelte av hva det koster å bygge ut 

 vindkraft på land.

 2014 Sverige har ti kjernekraftreaktorer, nesten alle er eldre enn 30 år, noen nesten 40 år.

 I løpet av 15-20 år må disse erstattes, enten med nye reaktorer eller med  fornybar energi.

 Sandberg til Teknisk Ukeblad: Jeg er overbevist om at nye reaktorer blir for dyrt.

 Det er langt billigere å investere i vindkraft.

 Johan Sandberg er leder for fornybar energi i DNV GL Energy (tidligere DNV Kema).

 Kjernekraften står for 40-50 prosent av svensk kraftproduksjon i dag

 

 Finske Teollisuuden Voima Oyj (TVO): Lavere strømpriser og over en dobling av byggekostnadene

 fører til usikkerhet om lønnsomheten til reaktoren.

 Dette rammer også flere andre kjernekraftprosjekt rundt om i Europa.

 

 

 2014 Atomkraftverk for 11 prosent av den globale elektrisitetsproduksjonen.

 1996 Atomkraftverk sto for 18 prosent av den globale elektrisitetsproduksjonen.

 

 2014 - 2040 Høyradiaktivt avfall fra kjernekraftverkene vil dobles til 705.000 tonn.

 2014 I dag, mer enn 60 år siden den første kjernekraftreaktoren ble satt i drift,

  har fortsatt ingen land etablert et permanent lager for radioaktivt avfall som kan

  ta i mot brukt brensel fra kommersielle reaktorer.

 

  2014 USA Kjernekraft utgjør i dag 19 prosent av landets elektriske produksjon.

  Mange aldrende kjernekraftverk er planlagt nedlagt i kommende år, og det finnes nesten

  ingen planer om å erstatte dem.

  Lave priser på naturgass og vind er utfordrende for økonomien i atomkraftverk i USA.

 Resultatet kan bli at noen atomkrafverk pensjoneres før planen.

 2014 Vogtle kraftverk i Georgia er det første atomprosjektet som bygges på 30 år.

 Det er nå oppe i $ 1,5 milliarder over budsjett, og det blir dyrere.

 Green Tea Party: Bevegelsen tvang til gjengjeld Georgia til å gi staten 500 MW ny solenergi.

 Den kostet 6,5 c pr. kWh.

 Sentralisert kraftpris:

 2004  7,61 c pr. kWh    2014 10,52 c  pr. kWh 

 

 Gjennomsnittlig levetid til et atomkraftverk er 32 år.

 

 Siemens’ Michael Suess: 2030 Det å fase ut atomkraft kan koste 1,7 trillion euros i Tyskland.

 Atomkraft og kullkraft  egner seg ikke som basekraft for sol- og vindenergi.

  

 2010-2015 Global kjernefysisk energi generasjon har falt med 10 %. Nye investeringer har også falt .

 

Image0135

 Vogtle kjernekraftverk i Georgia

 2015 Gjentatte forsinkelser har ført til  en ekstra kostnad på $ 720 millioner.

 

 

 Kjernekraft utgjorde mer enn en fjerdedel av Japans kraftproduksjon før Fukushima Dai-Ichi

 reaktorene ble skadet av jordskjelvet 11. mars 2011.

 

Image0135

 Tre av reaktorene ved Fukushima Daiichi overopphetet, forårsaker nedsmelting.

 Resultatet bled eksplosjone som frigjorde store mengder av radioaktivt materiale i luften.

 

 

 Hinkle C, Storbritannia

 Atomkraftstasjonen er garantert en pris på 14 US c/kWh - økende med inflasjonen, i 35 år.

 Dette er dobbelt så mye som for landbasert vinkraft, og også høyre enn for solfarmer.

 

 Den multinasjonale finans-analytikeren Lazard:

 2017 De gjennomsnittlige subsidiene til ny atomenergi vil være 12,4–13,2 US cents kWh.

 Usubsidiert landbasert vindkraft vil koste  3,7–8,1 c/kWh.

 Storskala PV vil ha en pris på 7,2–8,6 c/kWh.

 

 Gerard Mestrallet, administrerende direktør i Engie, en av de største operatørene av kjernefysiske 

 anlegg i  Europa:

 Solkraft slår nå prisen til nye kjernekraftverk. I nye sokraftparker er prisen mellom $US60 og $US90/MWh.

 

 Hinkley punkt C får et totalt tilskuddet på kostnadene på £29,7 milliarder.

 Total statsstøtte på bare £14,7 milliarder ville være nødvendig for en tilsvarende produksjon

 tilsvarende produksjonav elektrisitet fra solenergi. Da er også energi lagring og andre

 balanserings mekanismer som utfyller solenergi regnet med.

 

 Den garanterte prisen på Hinkley Point kjernekraft er £92,50 per megawatt-time for en full 35 år,

 uansett hvor mye engros prisen på strøm synker.

 

 2025 Energiproduksjonen på Hinkley vil bli dyrere enn solkraft - GBP 85-125  MWh.

 Den offisielle regjeringen kalkulerer med at solkraft vil koste GBP 50 MWh på dette tidspunktet.

 

 

 

 

 

 

Image0163

 2004-2014 Atomkraft- rød strek, i forhold til andre energikilder som ikke gir forurensning

 2014 Kina brukte omtrent $ 9 milliarder på kjernefysiske kraftverk.

 Samme år brukte Kina mer enn $ 83 milliard på vind og sol.

 Atomstasjoner produserer i gjennomsnitt ca. dobbelt så mye strøm som fornybar energi

 for hver kilowatt installert.

 

 Hudson elven i USA:

 Et aldrende kjernekraftverk ugjør en trussel.

 

 

 Thorium

 Thorium som energiform gir en langt lavere strålingsfare enn dagens uran-235.

 Avfallet har en langt lavere halvveringstid – bare omlag 67 år.

 Det betyr at thorium-avfall bare behøver å lagres i 350 år.

 Fra dagens uranreaktorer må lagres 10 000 år.

 Blandinger:

 90 % uranoksid og 10 % thoriumoksid

 90 % thoriumoksid og 10 % plutoniumoksid.

 

 

 2016 Det er rundt 440 kjernekraftverk i verden.

 Bare i Kina er det 40 nye kjernekraftverk planlagt og under bygging.

 

 2016 Kjernekraft står i dag for rundt 10 % av den totale elektrisitetsproduksjonen i verden.

 Det er 442 reaktorer for tiden i drift globalt.

 Det internasjonale atomenergibyrået: 66 er nå under bygging - 24 i Kina.

 

 

 2016 I to nye rapporter som ble levert til Nærings- og fiskeridepartementet beregnes totalkostnadene

 for oppbevaring av det radioaktive avfallet på Kjeller og i Halden til 12,75 milliarder kroner.

 

 

 NYE KJERNEKRAFTVERK

 2005-2010 Finlands nye kjernekraftverk skulle vært ferdig med en prislapp på 3,5 milliarder Euro.

 2016 Det er ikke ferdig, og har nå en prislapp på 8,5 milliarder Euro.

 Storbritannia har planer om å bygge flere nye kjernekraftverk på Hinkley Point.

 Det må subsidieres slik at kraftverkets eierne får dobbelt så høy kraftpris som markedsprisen.

 Frankrikes EDF har vunnet kontrakten.

 Bloomberg Businessweek: De britiske forbrukere risikerer å bli «låst inne i» med

 en av verdens høyeste strømpriser.

 Kina holder på å bygge 24 nye kjernekraftverk, og har planer om å bygge noen titalls flere i løpet

 av de neste 10 årene.

 

 Oslo Economics og Atkins:

 Totalkostnadene for oppbevaring av det radioaktive avfallet på Kjeller og i Halden

 er på 12,75 milliarder kroner.

 

 

Image0225

(Foto: TVO/Hannu Huovila)

 2005-2010 Den finske reaktoren  i Olkiluoto skulle bygges. Den kan være i produksjon i 2018.

 Franske Areva er sammen med Siemens ansvarlig for byggingen.

 Reaktoren skal være på 1600 MW.

 Den vil koste rundt 8,5 milliarder euro. Utgiftene skulle vært 3 milliarder euro.

 (En tilsvarende reaktor bygges i Flamanville i Frankrike. Den har hatt lignende problemer

 og vil bli ferdig i 2018).

 Reaktoren vil i utgangspunktet få en levetid på 60 år, men levetiden kan forlenges.

 De to eldste reaktorene har tillatelse til å drive til 2018, men da vil TVO (Teollisuuden Voima Oyj)

 søke om forlengelse.

 

 

 Kjernekraft har et ganske høyt vannforbruk.

 

 

 FRANKRIKE

 2016 Kjernekraft dekker rundt 75 % av Frankrikes energibehov.

 2025 Målet er at kjernekraft skal reduseres til 50 %.

 Solkraft skal begynne å ta over og være på 20,2 GW i 2023.