Your Company
 
Sol Vind Vann Geot. Bio Gass Olje Kull Atom. Batterier Turbin,generator Bruk Mer
Hem Verdensrommet Solsystemet Romfart Jorda 1 Jorda 2 Jorda 3 Energi Elektrisitet,lys,foto Transport Teknologi,kjemi Forskjellig Samfunnet 1 Samfunnet 2 Samfunnet 3 Startside

Batterier

 
 
 
 Image0260
 Galvanisk celle     Sink og kobber-oppløsninger
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0105
 Litium ion batteri
 Batterier til lagring av større energimengder
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0051

 

 Diverse om batterier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0387
 Saltbrua gjør det mulig med transport av ioner, men ikke vannmolekyler.
 Mer
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0240
 Litium-ionbatterier blir brukt i elektriske biler.
 Litium-ionbatterier
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 LØNNSOMHET
 Mer

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0109
 Selskaper som tilbyr lagring
 
 

 

 

 

 

 Diverse om lagring

 

 

 

 

 

 

Image0120

 Flyt-batterier (Flow battery)

 Mer

 

 

 

 

 

 

 

 Zinc-bromine batterier

 Professor Thomas Maschmeyer ved Australian Institute for Nanoscale Science and

 Technology (AINST):

 Zinc-bromine batterier transporterer ioner lagt ned i gel.

 Sink og brom er rikelige og rimelige varer.

 Batteriene kunne bygges inn i vegger og tak på bygningene - kanskje i taksteinene

 eller i solpaneler som har batteri på baksiden.

 Batteriteknologier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0286
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0258
 Nikkel-cadmium batterier
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 File:2005cadmium.PNG
 Produksjon av cadmium
 
 
 
 
 
 

 Energilager markedet nærmer seg et vippepunkt.

 Energilagringssystem vil kunne oppveie topp etterspørsel til en brøkdel av kapitalkostnadene
 ved å oppgradere kraftdistribusjon infrastrukturen.
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Image0391

 Lithium mine, Salar  Argentina

 

 

 Tesla Motors skal utvikle batterifabrikken Gigafactory.

 Den skal ha kapasitet til å forsyne 500.000 elbiler i året med litiumionebatterier.

 Fabrikken skal produsere alle komponenter i batteriet.

 Prosjektet vil kreve 4-5 milliarder dollar i investeringer fram til 2020.

 I løpet av det første året med volumproduksjon av vår masseproduserte bil,

 regner vi med at Gigafactory har redusert kWh-kostnaden på vår batteripakke

 med mer enn 30 prosent, skriver Tesla.

 

 Bosch satt seg fore å få mye mer energi inn i bilbatteriet.

 Bosch samarbeider med de japanske selskapene GS Yuasa International Ltd i Kyoto og Mitsubishi.

 2020 Målet er at batteriene skal inneholde dobbelt så mye energi som i 2014,

 og de skal bli billigere.

 De tre har etablert selskapet Lithium Energy and Power med hovedsete i Stuttgart.

 

 2014 Omtrent halvparten av klimafotavtrykket fra produksjonen av elektriske biler

 stammer fra batteriproduksjonen. 

 

 

 En blanding av grafén og karbon nanorør kan lagre store mengder strøm, og slippe den 

 ut igjen i store mengder på kort tid.

 Grafén er sekskantede hønsenettinglignende strukturer av karbon, og nanorør er slike 

 hønsenettingstrukturer rullet sammen til rør.

 Slike ultrakondensatorer kan frigjøre store effekter.

 De kan derfor være et supplement til batterier i blant annet elbiler, trikker og busser,

 og elektronikk.

 Grafénflakene bidrar med stor evne til strømlagring, mens nanorørene fordeler flakene

 i et jevnt nettverk.

 Forskerne har blandet de to stoffene til et blekk som han sprøytes ut på papir.

 Dette er den vanlige måten å framstille kondensatorer på, og prosessen blir dermed billig.

 

 

 Grafitt er det gjeldende standard materialet til anoden til batteriet.

 Forskere forsøker å bruke silikon på nanoskala som en erstatning for grafitt.

 Problemet med nanoskala silisium brytes ned raskt og er vanskelig å produsere i store

 mengder.

 Silisium-baserte elbilbatterier kan kanskje forbedfre ytelen og levetiden.

(Anoden er den negative siden av batteriet).

 

 Litiumionebatterier gir over 120 watt-timer per kilogram.

 

 Ultrakondensator

 Ultrakondensatorer har 20 prosent av energitettheten i forhold til litiumionebatterier.

 De har kort ladetid og nærmest ubegrenset levetid.

 Ultrakondensatorer vil kunne være konkurransedyktig for enkelte elektriske kjøretøy.

 

 2014-2020  Utviklingen av batteriteknologi og andre lagerteknologier er forventet å

 redusere utgiftene til lagring av sol- og vindenergi til halvparten.

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Image0077

 CAES Trykkluft energilagring

 

 Image0078 er et elektrisitetsselskap.

 RWE inallerte et pilotanlegg med CAES (trykkluftlagring) på 360 MWh i Sachsen.

 

 Patrick Graichen: Elektrisitet lagring var fortsatt relativt dyrt, men dette kan endre seg raskt.

 Markedene bør få fleksible energitilførsel og lik tilgang til distribusjonsnett.

 

 

 

 

 

Image0084

 Det å lagre energi som komprimert luft i grunnen har blitt brukt en stund.

 Fossile kraftverk brukte trykkluft til energien har høyest pris gjennom døgnet.

 1991 Et trykkluftanlegg ble opprettet som har hatt en driftssikkerhet på 95 %.

 Utah anlegget skal bestå av fire vertikale lagringsenheter som er skåret ut av underjordiske

 saltformasjoner. Lagringskapasiteten til energien  vil være tilsvarende 60.000 megawatt-timer.

 

 Fuel Fix: Forslaget er et $ 800 millioner kraftverk med vindenergi til Los Angeles.

 Vindparken vil bygges i Wyoming, og energien lagres som trykkluft i salthuler i Utah.

 

 

 Redflow som utvikler batterier har inngått en leverandøravtale med BlueSky Energy:  

 De forsøker å etablere markeder for sine sink-brom flyt batterier.

 Batteriene har høyere tetthet av energi til lavere kostnad. Batteriet har en effektivitet på 80%.

 Det australske forsknings huset Morgans mener sink-brom flyt batterier allerede kan være

 kommersielt lønnsomme i Tyskland.

 

 

 

 

 

 

 

 Daniel Sparks på Motley Fool er  rapporterer at selskapet er på rett spor mot å utvikle et batteri

 som koster bare $ 100 per kilowatt-time.

 Det er en antatt terskelen der elektriske biler kan endelig være konkurransedyktige på pris.

 

 

Image0080

 Molten salt batteri

 "Natrium-ß batterier kunne forvandle vind og solenergi til baseload generatorer"

 

 

Image0079

 Sendai Substation Lithium Ion Battery Pilot Project, Japan, skal bli verdens kraftigste

 med litiumionebatterier som kan levere 40 MW.

 

 Goldsmith i Texas bygger et blybatteri på 36 MW sammen med en vindpark på 153 MW.

 

 Forskere fra Nanyang Technological University (NTU Singapore) har utviklet et nytt batteri som kan

 lades opp til 70 prosent på bare to minutter. Batteriet vil også ha en lengre levetid på over 20 år.

 Batteriet vil tåle mer enn 10.000 ladesykluser - 20 ganger mer enn dagens batterier med 500 sykluser.

 Den tradisjonelle grafitt brukes til anoden (negativ pol) erstattes med et nytt gel materiale laget

 av titandioksid. Dette er et rikelig, billig og trygt materiale som f.eks. brukes i solkrem.

 Titandioksidpartikler bukes i små nanorør som er tusen ganger tynnere enn diameteren til et hårstrå.

 Hurtig-lade batteriene som lades opp på 5 minutter, vil trolig treffe markedet innen to års tid.

 

 

 

 

Image0123

 Energilagring

 

 

 

 

 2014 Vurdering: Om to, tre år vil folk ikke kjøpe et solsystem, men et energisystem.

 Det omfatter solenergi og lagring, og det vil omfatte belastningsstyring.

 Energistystemet vil pakkes inn en programpakke og en økonomisk pakke.

 

 Energilagring er mer nyttig for nettet enn naturgass backup fordi energien kan gå

 begge vier: Det kan både trekke inn energi og levere energi.

 

 Dytte mer elektrisk energi inn i batteriet:

 Forbedre anoden, katoden og elektrolytten som skiller de to.

 

 

Image0168

 2013-2015 Energilagring i USA

 

 2016 Det forskes på litium-luft batterier med 5 x energi-tetthet sammenlignet

 med litum-ion batterier.

 

 Redflow

 Redflow er basert i Brisbane. Firmaet bruker den unike sink brom flyt batteri-teknologien.

 Det skal begynne å selge "plug and play" batteriet til hjemmebruk.

 

 Natrium-ion-teknologi

 Natrium-ion-teknologi begynner å fremstå som et alternativ til litium-ion batterier.

 

 Grafen

 Berkeley Lab bruker grafen til energi lagring i brenselcelle kjøretøyer.

 

 Superkondensatorer

 Forskere ved Rice-universitetet:

 De har utviklet en metode for å lage slike ved hjelp av grafén og laser.

 Den kan gi 50 ganger raskere opplading enn batterier, og raske energiuttak.

 Superkondensatorene kan ganske enkelt «printes» på en plastfilm, slik at de er fleksible.

 Deretter tilsettes de elektrolytt, og til slutt kapsles det hele inn.

 I fremtiden kan teknikken brukes til storskalaproduksjon av grafénkomponenter.

 

Image0208

 Forskere ved Laboratoriet for organsik elektronikk ved universitetet i Linköping:

 De har utviklet en ny superkondensator som lagrer varme som elektrisitet.

 Løsningen skal være både billig og enkel å fremstille.

 En superkondensator er et energilager som ligner på et batteri.

 Det består av to elektroder og en elektrolytt i midten.

 Når ioner vandrer fra den ene elektroden til den andre, lades kondensatoren opp eller ut.

 Som regel gjøres dette ved å sette spenning på kondensatoren.

 Det er også mulig å lade superkondensatorer ved hjelp av temperaturforskjeller.

 Ioner vil bevege seg fra den varme mot den kalde siden.

 Det er denne termoelektriske effekten, kalt termodiffusjon, de har utnyttet.

 Det er jakten på de riktige polymermolekylene som har tatt tid.

 Elektrolytten skal ha 100 ganger høyere evne til å omdanne varme til elektrisitet

 enn vanlige superkondensatorer.

 Vi kan konvertere og lagre 2500 ganger mer energi enn de beste av dagens superkondensatorer

 koblet til termoelektriske generatorer,sier Crispin.

 Den nye elektrolytten Linköping-forskerne skal bestå av ufarlige, enkle og billige materialer

 som er stabilie i romtemperatur.

 Det brukes karbonnanorør til å lagre ladningen som oppstår.

 

 

 

Image0222

 2015-2020 Batteriproduksjonen vil mer enn tredobles fra 26 GWh til 113 GWh.

 Produsenter er LG (Nanjing, Kina) Tesla (Nevada), Foxconn (Taiwan),

 Byd (Kina) og Boston Power

 

 Kreisel Electric

 Kreisel Electric er et østerrujsj selskap som bygger sin egen batterifabrikk.

 Batteriene brukes i bilmarkedet, og være hurtigladbare og ha høy ytelse.

 Forventet levetid er 20 år, men garantien er halvparten.

 8 kilowattimer koster 5590 euro, mens 22 kilowattimer koster 14740 euro før installasjon.

 Løsningen er en del dyrere enn Tesla Powerwall.

 

 Saft

 Oljeselskapet Total kjøper mer enn 90% av aksjene til den ledende batteri designeren Saft.

 

 Gjenvinning

 Fraunhoferinstitutet IWKS:

 Det arbeides med ny metode som går ut på å gjenvinne alt materiale i itumjonbatterier.

 

 2035 Den store mengden batterier fra elektriske biler vil være verdt titalls milliarder dollar.