Your Company
 
Sykkel Biler 1 Biler 2 Jernbane Fly-- Ballonger.luftskip Skip Båter Motor
Hem Verdensrommet Solsystemet Romfart Jorda 1 Jorda 2 Jorda 3 Energi Elektrisitet,lys,foto Transport Teknologi,kjemi Forskjellig Samfunnet 1 Samfunnet 2 Samfunnet 3 Startside

Biler 1

 
 
 
 Image0069
 Den første bilen med bensinmotor 1886 
 De første bilene
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0070
 Merchedes 1906 
 Tidlige biler
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0078
 Bilers oppbygging 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0250
 4-takts bilmotor

 Mer

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0059
 Dekkene må har dype nok riller.
 Sikkerhet
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0241
 Biler til forskjellig bruk
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0257
 Platebrems
 Forskjellig utstyr til bilene
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0221
 Rødt: Høyrekjøring  
 Blått: Venstrekjøring
 Forskjellig
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0272
 Roboter produserer biler.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0004
 Sluttmontering av biler
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0230
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0236
 Kollisjonsputer

 

 

 2014  33 prosent av de samlede klimagassutslippene i Norge utgjøres av transport.

 Utslipp av klimagasser fra transport har økt med ti prosent de siste ti årene.

 

 Dieselbiler som ikke tilfredsstiller Euro 6-standarden, og alle bensinbiler registrert 

 før 2006 skal betale 228 kronerfor å kjøre inn i London.

 

 DIESEL OG BENSIN

 Diesel en blanding av mye lengre kjeder av hydrokarboner, fra 12 til 20 karbonatomer i kjeden.

 Diesel har en egenvekt på 0,84 kilo per liter, mens egenvekten til bensin er på 0,74 kilo per liter.

 Det betyr at det er en del mer energi i en liter diesel.

 Diesel har 10,7 kWh per liter, mens bensin har 9,7 kWh per liter.

 En dieselmotor har dessuten høyere virkningsgrad enn en bensinmotor.

 

 

 2025 Helt autonome biler blir vanlig.

 

 The Economist:

 VWs juks med utslippene kan få fart på utrullinga av reell miljøteknologi i transportsektoren.

 

 Effektiviteten til en bensinbil er på 30%.

 Effektiviteten til en dieselbil  er på 50%.

 

 

 2016 Rundt 1,3 millioner mennesker dør i bilulykker hvert år

 

 Statens vegvesen:

 En personbil med nye piggdekk sliter løs mellom 40 og 50 kilo asfalt i løpet av en vinter.

 En del av denne asfaltslitasjen er så små partikler at de sprer seg i luften, og vi puster dem inn.

 Jo fortere du kjører, jo mer støv produserer du i løpet av vinteren.

 

 Katalysator

 1975 De første bilene med katalysator kom på markedet

 1989 Katalyator ble påbudt.

 Katalysatorer er avhengige av metaller i platinagruppen, som platina, rhodium og palladium

 for rensing av avgassene.

 Ut av eksosrøret kommer  stort sett CO2, oksygen, nitrogen, og vanndamp.

 Personbiler bruker mellom to og seks gram platinagruppemetall.

 En stor SUV eller en lastebil kan ha inntil 30 gram platinagruppemetall.

 Den største forekomsten av platinametaller er i platinabeltet nordvest i Sør-Afrika.

 Her er det nok metall til å forsyne verden i overskuelig fremtid.

 2015  125 tonn platina, palladium og rhodium ble gjenvunnet globalt.

 55 tonn kom fra amerikansk gjenvinning av katalysatorer fra biler alene

 Kongevann, en blanding av saltsyre og salpetersyre, kan brukes til å skille ut malmen

 fra andre metaller. Gull, platina og palladium løser seg i denne blandingen.

 De andre platinametallene løser seg ikke i kongevann.

 2016 Prisen på platina ligget på rundt 30 til 35 dollar per gram, ifølge infomine.com

 

 2016 Biler fører til mer enn en million dødsfall i året globalt.

 

 US Department of Transportation:

 2015 Det var 35 092 dødsfall på grunn av bilulykker i USA.

 Sansynligheten for ulykker reduseres med 90 % ved å bruke offentlige kommunikasjonsmiddel.

 

 2016 Formel E elektriske racerbiler får lov til å utvikle egne motorer og batterier.

 

 2016 Det selges 80-90 millioner kjøretøy i året.

 

 2016 Luftforurensing fra veitransport koster OECD land rundt $1 trillioner i året i negative

 helseeffenter - for tidlig død av kreft, asma, hjerteinfarkt etc. ($1 000 000 000 000 000 000).