Your Company
 
Sol Vind Vann Geot. Bio Gass Olje Kull Atom. Batterier Turbin,generator Bruk Mer
Hem Verdensrommet Solsystemet Romfart Jorda 1 Jorda 2 Jorda 3 Energi Elektrisitet,lys,foto Transport Teknologi,kjemi Forskjellig Samfunnet 1 Samfunnet 2 Samfunnet 3 Startside

Bruk

 
 
 
 Image0230
 Bruk av energi pr. person
 Mer
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ENERGISPARING
 Mer

 

 

 

 

 

 

 

 LAGRING AV ENERGI

 Mer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ØKONOMI

 Mer

 

 

 

 

 

Image0102

 Bærekraftige bygg

 Mer

 

 

 

 

 

 

 

 

 BRUK I NORGE

 Mer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BRUK I ANDRE LAND
 Mer
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Statsminister Najib Razak av Malaysia:

 I stedet for å spørre hvem som kan vinne stort i den nye energiframtiden,

 kjekler vi over hvem som kommer til å tape mest.

 Vi trenger ikke nødvendigvis tror at den beste måten å generere energi er å sette fyr på noe.

 

 

 

 

 

 

 UT AV FOSSIL ENERGI

 

 

 

 

 

 

 

 

 DEMOKRATISK FORNYBAR ENERGI

 

 

 

 

 

 

 SUBSIDIER

 

 

 

 

 

 FORSKJELLIG

 

 

 

 

 

 DRIVSTOFF TIL BILER, SKIP OG FLY

 

 

 

  VERDEN

 

 

 

 

 

Image0139

 

 Smart-hus

 

 

 

 DIVERSE

 

 

 

 

 MICROGRID

 

 

 

 

 

 

 

 SKADER AV FOSSIL ENERGI

 2015 Ny forskning fra en internasjonal koalisjon av etterforskere:

 Luftforurensning forårsaker direkte kognitiv svikt (negativt påvirker kognisjon).

 Dette er uavhengig av den reduserte lungefunksjonen som følger med eksponering

 for luftforurensning.

 Forurensningen når sentralnervesystemet via luktesansen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Likestrøm og vekselstrøm

 DC er likestrøm.

 EIA (Energy Information Agency): Forbrukerelektronikk og små apparater kjører primært

 på likestrøm. De står for 15 og 30 prosent av en bolig forbruk.

 Solcellepaneler  og  vindmøller produserer likestrøm.

 AC er vekselstrøm. Den krever en konstant spenning og solenergi og vindkraft må konverteres

 via adapter for å gå på AC-nettet.

 Hvis solsystemet produserer likestrøm, hvorfor konvertere den til AC og så tilbake til DC for å

 kjøre elektronikk og lade den elektriske bilen?

 

 

 

 

Image:Convection.gif

 Varmen i kasserollen stiger oppover
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0221
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0222
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0238
 Bruk av elektrisk kraft i løpet av døgnet
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0243
 Verdens energiforbruk
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0244
 Bruk av de forskjellige kildene til energi
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0178
 Vind- og solressurser i verden etter data fra NASA
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0245
 Bruk av energi i forhold til nasjonalproduktet i noen land
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0246
 Bruk av energi i forhold til nasjonalproduktet
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0293
 Slik brukes energien i en husholdningn i et temperert klima.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0605
 Energy Star er en internasjonal standard på energieffektive produkter.
 Produktene bruker 20%-30% mindre energi enn USAs føderale standard.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0026
 Spesielle kameraer kan finne ut hvor huset lekker varme og
 derfor bør etterisoleres.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0017
 Passivhus instituttet og det første passivhuset i Tyskland
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0067
 Passiv-hus
 Frisk luft varmes opp ved å føres i ei sløyfe gjennom jorda.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Image0018
 Passivhus                                                                                                Vindu i plast og tre i et passivhus      
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Image0019
 Kategorier A til G når det gjelder isolasjon og mengde fyringsolje som trenges
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0068
 Gjenbruk
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0019
 Kortslutning av en luftledning
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0086
 Earth Hour er organisert av WWF (World Wide Fund for Nature)
 Den siste lørdagen i mars oppfordres alle til å slå av lyset i en time for å minnes
 om behovet for å gjøre noe med klimaforandringene.
 Til høyre seg vi at Petronas Twin Towers i Kuala Lumpur i Malaysia slår av lyset.
 
 2013 Det norske elforbruket vokser ikke lenger.
 

 LAGRING AV ENERGI

 *Lithium-ion-batterier

 * Svinghjul

 * Komprimert luft 

 

 Solarcity er USAs ledende solenergi installatør.

 Solarcity har begynt å tilby solenergi sammen med lagring til kommersielle kunder.

 

 

 Statistisk sentralbyrå:

 I mars 2014 eksporterte Norge 1 372 GWh elektrisk kraft. Det ble importert 1 091 GWh.

 Nettoeksporten var følgelig på 281 GWh.

 I samme måned i 2013 var det en nettoimport på 768 GWh.

 

 

 3500 kWh er typisk for tyske husholdninger.

 4226 kWh er typisk for engelske husholdninger.

 

 

 NORGE

 2013 Den fornybare delen av energiforsyninga var på 55%.

 2020 Målet er 67,5 %.

 

 KINA

 2013 Kina gikk for første gang forbi Europa når det gjelder investeringer

 i fornybar energi.

 

 

 

 

 

 

 2014-2050  En energiomlegging i tråd med togradersmålet vil kreve investeringer på

 44.000 milliarder dollar.

 Innsparingen i form av lavere kostnader til drivstoff – kull, olje og gass – vil mer enn oppveie dette.

 De sparte kostnadene er beregnet til 115.000 milliarder dollar.

 Det gir en differanse i klimaets favør på 71.000 milliarder dollar.

 

 2011 Det globale gjennomsnittet var 500 gram CO2/kWh.

 2050 Dette ned til 30 gram CO2/kwh, en reduksjon på over 90 prosent.

 2014 Et moderne gasskraftverk slipper ut ca. 350 gram CO2/kWh.

 

 Netto måling

 Netto måling vil si at huseiere kan sende ubrukte strøm fra solcellepaneler til rutenettet

og bruker strøm når de trenger det uten straff.

 

 

 

 HYDROGE

 Hydrogen kan blandes med naturgass i rørene som bringer energien der det er behov for den.

 

 

 2013 Kuttene fra amerikanerne og kineserne i fossil energi nulles av politikken til Japan og Australia.
 

 2006 Verdens totale installert kapasitet for kraftproduksjon fra fornybare kilder

 utgjorde mindre enn 2 GW.

 

 IEA: 2010 Subsidiene til fossil energibruk utgjorde over 400 milliarder dollar,

 det nidobbelte av støtten til fornybar energi.

 Utgiftene som fossil bransjene påfører samfunnet i form av klimaendringer, lokal forurensning

 og økte militærutgifter er ikke regnet med.

 

 2030 ExxonMobil tror avgiften på CO2 vil bli 60 dollar pr.tonn.

 

 2013 IEA: Fornybar energi ble subsidiert for $ 120 milliarder.

 2013 Globale subsidier til fossilt brensel utgjorde nesten $ 550 milliarder. 

           Dette tallet er $ 25 milliarder lavere enn året før.

 

 BP, verdens tredje største energiselskap : En årlig undersøkelse viser at globale reserver

 av olje går 53 år inn i fremtiden, naturgassreserver 56 år og kull 109 år i forhold til

 dagens etterspørsel.

 

 Guardians analyse 2010-2015:

 Investorer som har dumpet andeler i fossilt drivstoff har bedre resultater enn

 de som forblir i kull, olje og gass i følge verdens ' s ledende børsindeks selskap.

 

 

 

Image0003

 Credit: Department of Energy

 2016 DOE (The U.S. Department of Energy):

 Revolution…Now: The Future Arrives for Five Clean Energy Technologies.

 

 

 2016 Grupper som C40 nettverket er en koalisjon av mer enn 80 byer. De representerer 25% av

 den globale økonomien.  

 Global Covenant of Mayors for Climate and Energy har ledere fra 7 100 byer.

 Slike grupper deler ideer om grønne prosjekter og infrastruktur.

 De hjelper til med å finansiere klimatilpasning, og øke lokale klimahandlinger.

 

 BATTERIER

 PBES i Trondheim skal levere 89 tonn batterier fra en ny batterifabrikk.

 Sammen med ABB skal de levere batteripakkene til to Helsingborg-Helsingørferger.